Toneel en theater Winterswijk

  Winterswijk: Ine Bolk Roelvinkstraat 2 Pb 26 7100AA Winterswijk inebolk@lkunstwijs.org tel:0655590624

U kunt hiernaast in het menu klikken op het product dat uw interesse heeft of het hele aanbod bekijken door naar beneden te scrollen.

 

De code achter het product geeft aan voor welke bouw het geschikt is:

Ob Onderbouw 1/2

Mb Middenbouw 3/4/5

Bb Bovenbouw 6/7/8

A Alle klassen 1 t/m 8

 

Terug naar menu Winterswijk

Terug naar algemeen menu KunstWijs

 

      Menu theater en toneel

11.1 ‘Water’  A

11.2 ‘Teach the Teacher’  A

11.3 Bewogen gedicht  MbBb

11.4 ‘De koning en de dood’  Bb

11.4a ‘Exit Musical’  Bb

11.5 Kikkertheater  Ob

11.6 Circus  ObMb

11.7 Kennismaken met theater   Mb

11.8 Op reis onderbouw Ob

11.9 Theatersport  Bb

11.10 Op reis bovenbouw  Bb

11.11 Kennismaken met theater  Bb

11.12 Thema op maat  A

11.13 Rondleiding Storm Mb Bb nieuw

11.14 Voorstelling in de klas Noggus Ob nieuw

 


11.1.Project “Water” door Muziektheaterschool GRID

 

Aanbieder: Muziektheaterschool GRID

 

Discipline: muziek, dans en theater.

 

Groep: alle groepen.

 

Actief/receptief: actief.

 

Periode: wanneer wilt u het product aanbieden.

 

Duur: iedere klas krijgt 3 X 45 minuten les

        (totaal: 2.25 uur, doordat een deel door 2

        docenten wordt gedaan: 3 docentenuren.)        Iedere klas is aanwezig bij de brieving

        voor de voorstelling: een korte repetitie

        waarin de overgangen van de ene naar de

        andere presentatie worden geoefend (30

        minuten).

        Iedere klas is aanwezig bij de voorstelling

        (1 uur).

 

Plaats: op school.

 

Kosten: € 75,00 per docent per uur.

 

Bijzonderheden: het project kan op één dag plaats vinden, maar ook verspreid worden

                        over meerdere dagen’.

 

 

.

Omschrijving van het project:

 

Doelen

  • Leerlingen van de gehele school maken kennis met theater, muziek/zang en beweging en vooral in de combinatie hiervan: muziektheater.

  • Leerlingen ontdekken hoe vanuit het thema “water”interdisciplinaire kunst kan worden gemaakt. Er wordt geluid gemaakt vanuit water, er ontstaat “water-tekst” en water-dans. De kinderen worden uitgedaagd om veel eigen ideeën in te brengen.

  • Dit alles vloeit samen tot een korte presentatie per klas van ongeveer zes minuten. De presentaties vormen een estafette: ze gaan in elkaar over. Zo ontstaat er een voorstelling van een uur waarvan iedere klas een stukje speelt. Het centrale thema is “water”.

 

Opzet

  • Er zijn twee (of in overleg meer) muziektheaterteams aanwezig. Aan iedere klas wordt een muziektheaterteam gekoppeld. Het team bestaat uit twee muziektheatermakers waarvan de één een theaterachtergrond heeft en de ander een muziekachtergrond.

  • Beide docenten werken 45 minuten met de klas. Het resultaat van hun lessen wordt samengevoegd in nog een les van 45 minuten. Bijv.: Docent A (theater) maakt ontmoetingsscènes tussen waterwezens. Docent B maakt een water-klankstuk met de klas en leert een waterlied aan. Docent A en B komen samen in de klas en laten hun beider producten met elkaar integreren: Je weet niet meer of je naar theater kijkt of naar muziek luistert.

 


 


11.2.Project “ TEACH THE TEACHER”  van muziektheaterschool GRID

 

Aanbieder: muziektheaterschool GRID

 

Discipline: beeldend, muziek, dans en theater.

 

Groep: geschikt voor alle groepen.

 

Actief/receptief: actief of kijken.

 

Periode: in overleg met Boogie Woogie en

            muziektheaterschool GRID.

 

Duur: het totale project neemt 7 weken in

        beslag, kijk voor de invulling in

        onderstaande informatie.

 

Plaats: op school.

 

Kosten:afhankelijk van de afspraken.

 

Bijzonderheden: intensieve medewerking van

                      docenten wordt verwacht

                      tevens deelname aan de

                      speciale workshops voor

                      docenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving van het project:

 

Doelstelling en inhoud van het project

Leerlingen ontdekken plezier in het maken van muziektheater. Ze ontwikkelen lef, fantasie en enig inzicht in hoe theater, muziek en beweging samen kunnen vallen. Leerlingen krijgen les van hun eigen docent, regelmatig aangevuld met een GRID-docent die in de functie van coach fungeert. Alle groepen van de school hebben de gelegenheid hebben muziektheater te maken. De docenten van de school spelen een belangrijke rol in deze opzet. De GRID-docenten trainen hen en zullen op een coachende manier hen en de groepen bijstaan gedurende de looptijd van project.

 

Docenten ontwikkelen middels twee trainingen (2 X 2 uur) inzicht in het fenomeen muziektheater. Hierbij zal vooral aandacht zijn voor werkvormen die praktisch toepasbaar zijn in het werken met kinderen. Begeleid door een coach maken zij een korte presentatie met hun klas.

Eindresultaat van het project is dat iedere klas een korte presentatie (circa 10 minuten) heeft gemaakt vanuit een vooraf vastgesteld thema: Vriendschap.

De presentatie komt tot stand doordat elke docent zelfstandig met zijn/haar klas werkt vanuit de in de training en in het werkboek aangereikte werkvormen. Op diverse momenten in het project komt een GRID-docent langs die feedback geeft en de groep verder op weg helpt.

 

Het project start voor de leerlingen met een workshop in iedere klas door één van de GRID-docenten. De workshop geeft de leerlingen inzicht in wat muziektheaterschool GRID is en doet. De workshop daagt hen uit om zelf aan de slag te gaan met het maken

van een presentatie. De workshop dient als startsein voor het project. Gedurende het project is iedere klas (en daarmee iedere docent) gekoppeld aan één muziektheaterdocent van GRID.

 

Het project duurt 7 weken en is als volgt opgebouwd:

 

Vóór aanvang project: voorbeeld presentatie

Ongeveer een maand voor aanvang van het project geeft GRID een voorproefje door alvast een korte presentatie te tonen aan het hele docententeam van de school (evt. ook voor leerlingen). Deze presentatie wordt gespeeld door circa 15 GRID-leerlingen en geeft een voorbeeld van hoe een muziektheaterpresentatie er uit kan zien. De presentatie is een “lekkermakertje” voor het project en kan gekoppeld worden aan bijv. een docentenvergadering.

 

Week 1: Eerste training docenten

Eerste training docententeam -> Er wordt een 2 uur durende workshop verzorgd die bestaat uit de volgende onderdelen:

 Inleiding over het project, over GRID en de discipline muziektheater Het muziektheaterteam van GRID leert diverse warming-up oefeningen aan die geschikt zijn voor een muziektheaterles

Het muziektheaterteam leert diverse werkvormen aan die bruikbaar zijn bij het komen tot een korte presentatie

Uitreiken en bespreken werkboek waarin de inhoud van de gevolgde workshop in de vorm van een lesopzet beschreven staat.

 

Elke groep bestaat uit circa 10 deelnemers en krijgt les van een muziektheaterteam dat bestaat uit twee docenten: 1 met een muziekachtergrond en 1 met een theaterachtergrond.

 

Week 2: Workshop leerlingen -> Startschot project

Iedere klas krijgt een workshop van driekwartier door een docent van GRID. In de workshop wordt  aandacht besteed aan wat muziektheater is en er worden een aantal basisvaardigheden aangeleerd. De workshop daagt hen uit om zelf aan de slag te gaan met het maken van een presentatie. De workshop dient als startschot voor het project en voor het opbouwen van contact tussen de klas en de GRID-docent.

 

Na de workshop kunnen docenten van de school zelfstandig aan de slag met hun klas. Ze werken vanuit de werkvormen die hen in de training zijn aangereikt. Het uitgereikte werkboek is hierbij een hulpmiddel: de opbouw van alle opdrachten staat er in beschreven.          

 

Week 3: Zelfstandig aan de slag in de klas

Docenten van de school gaan op een afgesproken dagdeel (circa 2 uur) zelfstandig aan de slag met hun klas. Doel is het maken van een muziektheaterpresentatie. Docenten werken vanuit de werkvormen die hen in de training zijn aangereikt. Het uitgereikte werkboek is hierbij een hulpmiddel: de opbouw van alle opdrachten staat er in beschreven.           

 

Week 4: Bezoek van de coaches

Docenten van de school gaan op een afgesproken dagdeel (circa 2 uur) zelfstandig aan de slag met hun klas. Ze werken vanuit de werkvormen die hen in de training zijn aangereikt. Het uitgereikte werkboek is hierbij een hulpmiddel: de opbouw van alle opdrachten staat er in beschreven. Tijdens het werken komt de GRID-docent die aan de

klas gekoppeld is langs: met een kookwekker! De tijd dat de wekker tikt, is de tijd waarin

de GRID-docent kijkt naar wat de groep op dat moment gemaakt heeft. De GRID-docent helpt hen met tips en trucs verder.

 

Week 5 Zelfstandig aan de slag in de klas & Tweede training docenten

Docenten van de school gaan op een afgesproken dagdeel (circa 2 uur) zelfstandig aan de slag met hun klas. Ze werken vanuit de werkvormen die hen in de training zijn aangereikt. Het uitgereikte werkboek is hierbij een hulpmiddel: de opbouw van alle opdrachten staat er in beschreven. Tevens nemen zij de tips en trucs van de coaches mee in het werken.

 

In week 5 vindt ook de tweede training van het docententeam plaats -> Er wordt een 2 uur durende workshop georganiseerd (in dezelfde 2 groepen) die bestaat uit de volgende onderdelen:

Bespreking ervaringen in het zelf werken met de groep, mogelijkheid om vragen te stellen aan de GRID-docenten. GRID-docenten leren nieuwe werkvormen aan die bruikbaar zijn bij het vervolmaken van de korte presentatie Uitreiken en bespreken vervolg werkboek

 

Week 6: Bezoek van de coaches

Docenten van de school gaan op een afgesproken dagdeel (circa 2 uur) zelfstandig aan de slag met hun klas. Ze werken vanuit de werkvormen die hen in de training zijn aangereikt. Het uitgereikte werkboek is hierbij een hulpmiddel: de opbouw van alle opdrachten staat er in beschreven.

Tijdens het werken komt de GRID-docent die aan de klas gekoppeld is opnieuw een aantal keer langs, wederom met een kookwekker. De tijd dat de wekker tikt, is de tijd waarin de GRID-docent kijkt naar wat de groep op dat moment gemaakt heeft. De GRID-docent helpt hen met tips en trucs verder.

 

Week 7: Generale en voorstelling

Docenten van de school gaan op een afgesproken dagdeel (circa 2 uur)  zelfstandig aan de slag met hun klas. Ze leggen de laatste hand aan de presentatie.Ze werken vanuit de werkvormen die hen in de tweede training zijn aangereikt. Het vervolg van het uitgereikte werkboek is hierbij een hulpmiddel: de opbouw van alle opdrachten staat er in beschreven.     

Tijdens het werken komt de GRID-docent die aan de klas gekoppeld is een laatste keer langs, vergezeild van de kookwekker. De tijd dat de wekker tikt, is de tijd waarin de GRID-docent kijkt naar wat de groep op dat moment gemaakt heeft en helpt hen met de laatste tips en trucs verder om tot een prachtig eindresultaat te komen.

 

Zeven weken hard werken eindigt in een presentatie tussen de groepen onderling of voor ouders/verzorgers.

 
 

 

 

11.3.Bewogen Gedicht

 

Aanbieder: Muziektheaterschool Grid

 

Discipline: muziek, theater en beweging.

 

Groep: groep 5 t/m 8.

 

Aanbieder: Muziektheater GRID.

 

Actief/receptief: actief .

 

Periode: in overleg met Boogie Woogie en

           muziektheaterschool GRID.

 

Duur: op afspraak.

 

Plaats: speellokaal, evt. klaslokaal op school.

 

Kosten: € 75,- per docent per uur.

 

Bijzonderheden: 12-25 leerlingen per groep.

 

 

Omschrijving van het project:

 

Onder leiding van een muziektheaterdocent wordt gewerkt aan het maken van muziektheater vanuit gedichten. Hoe maak je van een gedicht beweging? Hoe draag je een gedicht mooi voor? Hoe zing je een gedicht? Hoe zeg, zing en beweeg je een gedicht tegelijkertijd? Er is aandacht voor zang, spel en beweging. Het project resulteert indien gewenst in een presentatie of een voorstelling.

 

Kenmerken:

 muziektheater: muziek, theater en beweging,

 lesduur: op afspraak,

docenten: team van muziektheaterschool Grid,

opbouw: 15 minuten.

 

 

11.4.De Koning en de dood

 

Aanbieder: Muziektheaterschool Grid

 

Discipline: muziek, theater en beweging.

 

Groep: Voor groep 7 en 8.

 

Actief/receptief: actief.

 

Periode: in overleg met Boogie Woogie en

            muziektheaterschool GRID.

 

Duur: 10 uur per klas.

 

Plaats: speellokaal of klaslokaal op school.

 

Kosten: € 1100,- per klas.

 

Bijzonderheden: 12-25 leerlingen per groep.

 

Omschrijving van het project:

 

Onder leiding van een muziek – en theaterdocent wordt gewerkt aan het maken van een korte voorstelling, getiteld: “ De koning en de dood” . Er is aandacht voor zang, spel en beweging. Het project resulteert in een voorstelling.

 

Kenmerken:

Muziektheater: Muziek, theater en beweging

Docenten: Team muziektheaterschool

Opbouw: 15 minuten

 

11.4a.Exit Musical

 

Aanbieder: Muziektheaterschool Grid

 

Discipline: muziek, dans en theater.

 

Groep: groep 7 en 8.

 

Actief/receptief: actief .

 

Periode: in overleg met Boogie Woogie en

            muziektheaterschool GRID.

 

Duur: in overleg.

 

Plaats: speellokaal of klaslokaal op school.

 

Kosten: € 75.- per uur per docent.

 

Bijzonderheden: 12-25 leerlingen per groep,

             minimaal 3 maanden van te

             voren aanvragen.

 

Muziektheater: Muziek, theater en beweging

 

Duur: op afspraak, houdt rekening met

        voorbereidingstijd!

Docenten: Team muziektheaterschool Grid

       Opbouw: 15 minuten

 

 

Omschrijving van het project:

 

Onder leiding van een muziektheaterdocent of muziektheaterteam wordt gewerkt aan het maken van een muziektheatervoorstelling in plaats van de standaard groep-8-musical. Er wordt met de kinderen gewerkt aan het tot stand brengen van het stuk: hun herinneringen aan hun schooltijd en hun toekomstdromen staan centraal. Tekst en liedjes worden op maat geschreven. Er is aandacht voor zang, spel en beweging. Het project resulteert in een presentatie of een voorstelling.

 

 

 

11.5.Het Kikkertheater

 

Aanbieder: Spelenderwijs, Annemieke Ormel-Esselink

 

 

Discipline: theater.

 

Groep: groep 1 en 2.

 

Actief/receptief: actief.

 

Periode: kan gedurende gehele schooljaar.

 

Duur: 6 x 45 min, er kunnen ook bv twee lessen

        worden afgenomen.

 

Plaats: op school.

 

Bijzonderheden locatie: ruimte waarin kinderen

                                voldoende kunnen

                                bewegen.

 

Docentkosten: afhankelijk van de afname 60 euro per uur.

 

Materiaalkosten: geen.

 

Materialen:prentenboeken, doeken,

               theaterattributen door Spelenderwijs

               verzorgd.

 

Materialen: stoelen door school verzorgd.

 

 

Omschrijving van het project:

 

Het Kikkertheater. Een project waarbij kleuters op spelende wijze in aanraking komen met theater. Naar aanleiding van de boekjes van Max Velthuijs van Kikker (iedere les een ander boekje) worden er opdrachten gegeven, waarbij de kinderen leren verbeelden, samenspelen, dansen en fantasie gebruiken.

 

 

 

de mate[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6.Circus

 

Aanbieder: Spelenderwijs, Annemieke Ormel-Esselink

 

Discipline:theater.

 

Groep: onderbouw groep 1 t/m 4.

 

Actief/receptief: actief.

 

Periode: kan gedurende gehele schooljaar.

 

Duur: 1 ½ uur (inclusief korte pauze).

 

Plaats: op school.

 

Bijzonderheden locatie: ruimte waarin kinderen

                                       voldoende kunnen

                                bewegen.

 

Materiaalkosten: geen.

 

Materialen: parachutedoeken en circusattributen

               worden door Spelenderwijs verzorgd.

 

Materialen: stoelen door de school verzorgd.

 

Kosten: € 90,00.

 

 

Omschrijving van het project:

 

Het circus. Een theaterworkshop met als thema circus. Kinderen leren samenwerken en hoe je op heel simpele wijze al een leuke act neer kan zetten. Het gaat niet om de prestatie, maar om het plezier: iedereen kan het!

 

 

11.7.Kennismaken met theater groep 3 en 4

 

Aanbieder: Spelenderwijs, Annemieke Ormel-Esselink


Discipline: theater.

 

Groep: groep 3 en 4.

 

Actief/receptief: actief

 

Periode: kan gedurende gehele schooljaar.

 

Duur: 6 x 45 min.

 

Plaats: op school.

 

Bijzonderheden locatie: ruimte waarin kinderen

                                        voldoende kunnen

                                bewegen.

 

Materiaalkosten: geen.

 

Materialen:theaterattributen verzorgd door

               Spelenderwijs.

 

Materialen: stoelen verzorgd door de school.

 

Kosten: € 270,00.

 

Omschrijving van het project:

 

Kennismaking theater, met als uitgangspunt emoties. Kinderen leren emoties te uiten, vrijer worden in het spel, leren elkaar beter kennen en te respecteren.

 

 

 

11.8.Op reis met de onderbouw

 

Aanbieder: Spelenderwijs, Annemieke Ormel-Esselink

 

Discipline:theater.

 

Groep: onderbouw.

 

Actief/receptief: actief.

 

Periode: kan gedurende gehele schooljaar.

 

Duur: 1 ½ uur (inclusief korte pauze).

 

Plaats: op school.

 

Bijzonderheden locatie: ruimte waarin kinderen

                                voldoende kunnen

                                bewegen.

 

Docentkosten: afhankelijk van het totaal aantal

                     lessen.

 

Materiaalkosten: geen.

 

Materialen: doeken, verkleedattributen door

                Spelenderwijs verzorgd.

 

Materialen: stoelen door school verzorgd.

 

Kosten:€ 60,00 per uur.

 

Omschrijving van het project:

 

Op reis. Kinderen gaan op reis. Door middel van verhalen en verschillende spelletjes gaan ze op fantasiereis. Schiphol wordt nagebootst, er lopen mensen van verschillende culturen en ieder kind gaat naar zijn eigen speciale fantasieland.

 

 

 

11.9.Theatersport

 

Aanbieder: Spelenderwijs, Annemieke Ormel-Esselink
 

Discipline: theater.

 

Groep: groep 7 en 8.

 

Actief/receptief: actief.

 

Periode: kan gedurende gehele schooljaar.

 

Duur: 2 uur (inclusief korte pauze).

 

Plaats: op school.

 

Bijzonderheden locatie: ruimte waarin kinderen

                                voldoende kunnen

                                bewegen.

 

Materiaalkosten: geen.

 

Materialen:geen.

 

Materialen: stoelen door school verzorgd.

 

Kosten: € 120,00.

 

 

Omschrijving van het project:

 

Theatersport. (zoals de Lama’s maar dan anders) Grappige scènes ontstaan vanuit eenvoudige improvisatieoefeningen. Het publiek geeft suggesties. Wat je speelt, is altijd goed.

 

 

 

 

11.10.Op reis met de bovenbouw

 

Aanbieder: Spelenderwijs, Annemieke Ormel-Esselink

 

Discipline: theater.

 

Groep: bovenbouw.

 

Actief/receptief: actief.

 

Periode: kan gedurende gehele schooljaar.

 

Duur: 2 uur (inclusief korte pauze)

 

Plaats: op school

 

Bijzonderheden locatie: ruimte waarin kinderen

                                voldoende kunnen

                                bewegen

 

Materiaalkosten: geen

 

Materialen:doeken, verkleedattributen door

               Spelenderwijs verzorgd

 

Materialen: stoelen door school verzorgd

 

Kosten: € 120,00

 

Omschrijving van het project:

 

Op reis. Kinderen gaan op reis, door middel van verhalen en verschillende spelletjes gaan ze op fantasiereis. Schiphol wordt nagebootst, er lopen mensen van verschillende culturen en ieder kind gaat naar zijn eigen fantasieland.

 

 

11.11.Kennismaken met theater bovenbouw

 

Aanbieder: Spelenderwijs, Annemieke Ormel-Esselink


Discipline: theater.

 

Groep: bovenbouw.

 

Actief/receptief: actief.

 

Periode: kan gedurende gehele schooljaar.

 

Duur: 4 x 60 min. Kan ook in aan andere

        samenstelling worden afgenomen.

 

Plaats: op school.

 

Bijzonderheden locatie: ruimte waarin kinderen

                                voldoende kunnen

                                bewegen.

 

Materiaalkosten: geen.

 

Materialen:theaterattributen door Spelenderwijs

               verzorgd.

 

Materialen: stoelen door school verzorgd.

 

Kosten: € 240,00.

 

Omschrijving van het project:

 

Kennismaking theater, met als uitgangspunt emoties. Kinderen leren emoties te uiten, vrijer worden in het spel, leren elkaar beter kennen en te respecteren.

 

 

 

 

 

11.12.Kennismaking theater met thema op maat

 

Aanbieder: Spelenderwijs, Annemieke Ormel-Esselink


Discipline: theater.

 

Groep: alle leeftijden mogelijk.

 

Actief/receptief: actief.

 

Periode: kan gedurende gehele schooljaar.

 

Duur: afhankelijk van de vraag.

 

Plaats: op school.

 

Bijzonderheden locatie: ruimte waarin kinderen

                                voldoende kunnen

                                bewegen.

 

Docentkosten: afhankelijk van de vraag.

 

Materiaalkosten: geen.

 

Materialen: theaterattributen door Spelenderwijs

                verzorgd.

 

Materialen: stoelen door de school verzorgd.

 

Kosten: € 60,00 per uur.

 

 

Omschrijving van het project:

 

Kennismaking theater, kan in workshopvorm, maar ook in cursusvorm. Thema is afhankelijk van het thema op school. Goed te gebruiken bij feestdagen en afsluitingen van het schooljaar.

 

 

 

11.13.Rondleiding Storm

 

Aanbieder: Theater De Storm

 

Discipline: Theater

 

Groep: Vanaf groep 5.

 

Actief/receptief: Kijken

 

Periode: Hele schooljaar

 

Duur: ongeveer 20 minuten

 

Plaats: Op locatie

 

Bijzonderheden locatie: Theater

 

Contactpersoon: Ine Bolk coördinator Kunstwijs locatie Winterswijk

 

Bijzonderheden: De rondleiding wordt op maat gemaakt en is daarmee voor iedere leerling geschikt. Graag per klas van ong. 20 leerlingen 2 docenten. Max. 25 leerlingen per rondleiding.

 

Omschrijving van het project:

Een op maat gemaakte en interactieve rondleiding door het theater. De leerlingen beginnen in de entree waar ze allemaal een echt kaartje krijgen (met rij en stoelnummer). Vervolgens hangen ze (zoals het hoort) hun jas op in de garderobe en wachten ze in de foyer totdat ze de grote theaterzaal in mogen.

 Eenmaal in de zaal zoeken ze de juiste plek. Ondertussen wordt een aantal zaken uitgelegd. Zo mogen de leerlingen raden hoeveel stoelen er in de zaal zijn en vertellen we enkele leuke anekdotes over De Storm. Daarna dooft het zaallicht langzaam, gaat het rode doek open en zien ze een leeg toneel. De theatertechnici van De Storm laten enkele indrukwekkende trucjes zien.

Vervolgens lopen we met de leerlingen achter het toneel en leggen hen uit dat ze nu gaan zien wat de artiesten zien als ze op het podium staan. Bij het toneel aangekomen kijken de leerlingen in heel fel licht. We sluiten de rondleiding af met een bezoekje aan de artiestenfoyer, kleedkamers en kleine zaal.

 


11.14 Voorstelling in de klas

Aanbieder: Theatergezelschap Noggus

Kosten: zeer aantrekkelijk

Onderwerp: Prentenboeken

Contactpersoon:Ine Bolk Bureau KunstWijs Winterswijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toneelvoorstellingen

We spelen verschillende toneelvoorstellingen voor kinderen t/m 8 jaar (groep 4). Deze voorstellingen zijn eigen bewerkingen van bestaande prentenboeken. De figuren uit de prentenboeken komen in deze voorstellingen tot leven met behulp van kostuums en muziek. De bij kinderen bekende verhalen spreken erg tot de verbeelding. Bij de voorstellingen zijn eventueel lesbrieven met suggesties voor in de klas beschikbaar. De bestaande voorstellingen kunnen in overleg bewerkt worden, zodat ze aansluiten bij uw thema.

Bang Meisje

De voorstelling “Bang meisje” is een bewerking van het prentenboek “Bang mannetje” door Mathilde Stein. Illustraties door Mies van Hout.

“Bang meisje” gaat over een bang meisje dat minder bang wil zijn. Ze gaat op reis naar de toverleeuw voor hulp. Onderweg komt ze een draak, spin, heks en een spook tegen. Ze is dan bang, maar gaat toch door. Ze wordt gedurende de reis minder bang. Bij de leeuw vraagt ze om hulp. De leeuw neemt de reis met haar door en somt op wie ze tegengekomen is en benadrukt het feit dat ze doorging. Zijn conclusie is dat ze geen bang meisje meer is, maar een best wel dapper meisje. Trots gaat het meisje naar huis, waar ze laat zien dat ze inderdaad geen bang meisje meer is.
Thema’s van de voorstelling zijn bang zijn en zelfvertrouwen.

Zij is altijd de eerste.

Een bewerking van het prentenboek “Zij is altijd de eerste” door Hiawyn Oram. Illustraties door Tony Ross.

In het paleis wonen de twee zusjes, Prinses de Eerste en Prinses de Tweede. Prinses de Eerste is altijd de eerste. Zij wil alles het eerste, ze doet alles het eerste, ze krijgt alles het eerste. Nu viert ze ook haar verjaardag als eerste. Prinses de Tweede heeft daar meer dan genoeg van en besluit zelf de eerste te worden.

Thema’s van de voorstelling zijn feest, jaloezie en vriendschap.                  

 

Platvoetje

Een bewerking van het gelijknamige prentenboek van Ingrid en Dieter Schubert.
Nikkie krijgt bezoek van het heksje Platvoetje. Platvoetje is weggelopen omdat ze uitgelachen werd: door een foutje met toveren zijn haar voeten heel groot geworden. Nikki begrijpt haar, ze heeft zelf nogal grote oren waarmee ze wordt geplaagd. Ze troost het heksje en versiert haar schoenen met alle kleuren uit de verfdoos. Platvoetje is zo blij, dat ze voor Nikki gaat toveren.


Thema’s van de voorstelling zijn anders zijn, heksen en niemand is volmaakt.

 

Hans en Grietje

Een bewerking van het sprookje uit “Grootmoeder, wat heb je grote oren” door Jacques Vriens. Een combinatie van poppenspel en toneel.
Ineens vloog de deur open en kwam er een lelijk vrouwtje naar buiten. Hans schrok zo dat hij zich verslikte in zijn spekkies en Grietje verstopte gauw een reep chocola achter haar rug. "Een heks", fluisterde Grietje. Het vrouwtje begon kakelend te lachen en riep: "Hoe kom je daar nou bij, lief meisje? Heksen bestaan toch helemaal niet. Ik ben een arme, zielige vrouw, die eenzaam in het bos woont. En ik ben dol op kinderen."
Thema’s van de voorstelling zijn heksen, eten, angst overwinnen.

 

 

   
  Home/menu/leerlijnen/deskundigheidsbevordering/procedures/aanbodberkelland/aanbodwinterswijk/inschrijven/contact