Drama en theater Berkelland

 Berkelland: Rita Rikhof Julianastraat 12/A 7161 CR Neede

 Tel:06-17179376 of 053-4317317

 Mail: ritarikhof@kunstwijs.org

 

U kunt hiernaast in het menu klikken op het product dat uw interesse heeft of het hele aanbod bekijken door naar beneden te scrollen.

 

De code achter het product geeft aan voor welke bouw het geschikt is:

Ob Onderbouw 1/2

Mb Middenbouw 3/4/5

Bb Bovenbouw 6/7/8

A Alle klassen 1 t/m 8

 

Terug naar menu Berkelland

Terug naar algemeen menu KunstWijs

 


Menu Drama -Theater

Niet praten maar doen (code 101-08)   ObMb              

Theaterworkshop op aanvraag (code 102-08)  MbBb           

Waterproject (code 104-09)   A                                  

Improvisatie-theater (code 104-09) ObMbBb                                

Totaal theater productie (code 106-10)  A

 

 

 


Inschrijfcode:
101-08                                  

 

 

“Niet praten, maar doen”

 

 

Groep:                      Groep 1 t/m 5 (1 klas)

 

Aanbieder:                Diverse theaterdocenten

 

Actief:                            Actief

 

Periode:                    Gedurende het hele

                                schooljaar op aanvraag

 

Duur:                        60 tot 90 minuten

                               (afhankelijk van de

                                leeftijd)

 

Plaats:                     Gymzaal of speelruimte

 

Kosten:                     € 60,-- per uur  (€ 60,--

                                       tot € 90,-- per les)

                               exclusief reiskosten

1 tot maximaal 3 verdiepingsworkshops met hetzelfde thema kunnen worden aangevraagd

 

Omschrijving

 

In deze drama workshop ontdekken leerlingen hun lichaamstaal.

Door verschillende houdingen en manieren van bewegen kun je steeds weer iets heel anders uitbeelden.

De workshops worden gegeven vanuit een thema. De jongere kinderen kunnen bijvoorbeeld een workshop krijgen vanuit ‘Kikker’ van Max Velthuis en groep 5 vanuit ‘Prinsen en Prinsessen’. Een eend loopt namelijk heel anders dan een kikker en een prins loop weer heel anders dan een heks.

 

Maar ook ‘het weer’ of ‘tijd’ kan een thema zijn, dit in overleg met de klant.

 

In deze workshops hoeven de leerlingen dus weinig te praten, maar gaan ze vooral veel doen. In leuke, laagdrempelige (en vaak klassikale) oefeningen leren ze op hun eigen manier te bewegen en iets uit te drukken. Dit alles onder begeleiding van een professionele dramadocent.

 


Inschrijfcode:
102-08                       

 

 

Theaterworkshop op aanvraag

 

Groep:                      Groep 3 t/m 8 (1 klas)

 

Aanbieder:                Diverse theaterdocenten                   

 

Actief:                            Actief

 

Periode:                    Gedurende het hele

                                schooljaar op aanvraag

 

Duur:                        60 tot 90 minuten

                               (afhankelijk van de

                                leeftijd)

 

Plaats:                     Gymzaal of speelruimte

 

Kosten:                     € 60,-- per uur (€ 60,--

                                tot € 90,-- per les)

                                exclusief reiskosten

 

Materiaal:                  Afhankelijk van de

                                inhoud van de workshop

 

Materiaalkosten:       Afhankelijk van de inhoud

                               van de workshop

1 tot maximaal 5 verdiepingsworkshops met hetzelfde thema kunnen worden aangevraagd

 

Omschrijving

 

Het is mogelijk om een theaterworkshop naar wens van de klant te ontwikkelen.

 

Professionele en breedgeschoolde drama en theaterdocenten hebben ervaring in het werken op verschillende vakgebieden en geven met veel plezier les aan de leerlingen van het basisonderwijs

 

Thema of opdracht (bijvoorbeeld ‘sociaal gedrag stimuleren’) kan vooraf overlegd worden zodat het zo goed mogelijk aansluit bij de leerlingen

 

De dramadocent past de workshop naar de leeftijd en het niveau van de leerlingen.

 

Neem gerust contact op voor verdere mogelijkheden.

 

Inschrijfcode: 104-09

 

 

Waterproject

 

Groep:                      De gehele school

 

Aanbieder:                Muziektheaterschool

                                groep Grid

 

Actief/receptief:        Actief

 

Duur:                        Een ochtend dagdeel

 

Plaats:                      In het speellokaal of een

                                gymzaal

 

Kosten:                     € 300,-- bij 3 uur en 2

                                       docenten. Bij aanpassing

                               van het aanbod vindt er

                      ook een aanpassing van

                      de kosten plaats

                                  

Materiaalkosten:       wordt overlegd en

                               afhankelijk van de

                               mogelijkheden

 

 

 

 

Omschrijving:          

 

De leerlingen ontdekken hoe vanuit het thema “water” interdisciplinaire kunst kan worden gemaakt. Er wordt geluid gemaakt vanuit water, er ontstaat “water-tekst” en water-dans. De kinderen worden uitgedaagd om veel eigen ideeën in te brengen.

De presentaties vormen uiteindelijk aan het eind van de dag via een estafette (ze gaan in elkaar over) een voorstelling van een uur. Iedere klas speelt dus een stukje. De overgangen worden vóór de presentatie gezamenlijk geoefend tijdens een korte repetitie.

 

Er zijn twee (of in overleg meer) muziektheaterteams aanwezig. Aan iedere klas wordt een muziektheaterteam gekoppeld. Het team bestaat uit twee muziektheatermakers waarvan de één een theaterachtergrond heeft en de ander een muziekachtergrond.

Beide docenten werken eerst 45 minuten met de klas. Het resultaat van deze lessen wordt samengevoegd in nog een les van 45 minuten. Bijvoorbeeld: Docent A (theater) maakt ontmoetingsscènes tussen waterwezens. Docent B maakt een water-klankstuk met de klas en leert een waterlied aan. Docent A en B komen samen in de klas en laten hun beider producten met elkaar integreren: Je weet niet meer of je naar theater kijkt of naar muziek luistert.

Iedere klas krijgt dus 3x45 minuten les (totaal: 2.25 uur, doordat een deel door 2 docenten wordt gedaan: 3 docentenuren). Vooraf wordt er een werkbaar tijdsplan gemaakt.

 

Muziektheaterschool GRID is een initiatief van de Gruitpoort, de regionale muziekschool Doetinchem, Boogie Woogie, centrum voor Kunst en Cultuur te Winterswijk en Stichting De Triangel voor Muziek-, Dans- en Theateronderwijs.

GRID wordt financieel ondersteund door de Provincie Gelderland.

 

Inschrijfcode:104-09  .

 

Improvisatie-theater

 

Groep:                      Groep 6 t/m 8 (1 klas)

 

Aanbieder:                KunstWijs

 

Actief:                           Actief

 

Periode:                   Gedurende het hele

                               schooljaar op aanvraag

 

Duur:                       60 tot 90 minuten

                              (afhankelijk van de

                               leeftijd)

 

Plaats:                    Gymzaal of speelruimte

 

Kosten:                   € 60,-- per uur (€ 60,--

                              tot € 90,-- per les)

                              exclusief reiskosten

Materiaal:               Kleding om te verkleden,

                              pruiken, etc

Materiaalkosten:     € 10,-- gebruikskosten

1 tot maximaal 3 verdiepingsworkshops met hetzelfde thema kunnen worden aangevraagd

 

 Omschrijving

 

 

De leerlingen leren in deze workshop hoe makkelijk en leuk toneelspelen eigenlijk is. Door eenvoudige en gevarieerd improvisaties ontstaat er, binnen de mogelijkheden van elke leerling, een uniek typetje.

 

De leerlingen ontdekken de mogelijkheden van hun stem, lichaam en mimiek. Een pruik, die ene gekke jas en die dikke bril maken het geheel helemaal af.

 

Dit alles gebeurd onder leiding van een professionele docent die veel affiniteit heeft met kinderen.

 

 

 

 

 

 


Inschrijfcode:
106-10

 

 

Totaaltheater productie

 

Groep;                       Groep 1 t/m 8            

 

Aanbieder:            Carlotta Staal

 

Actief/receptief:     Actief

 

Periode:                      Gedurende het hele schooljaar, liefst 6

                                        weken achter elkaar

 

Duur:                    Bij voorkeur 6 weken 2

                            dagdelen per week,of

                            anders op afspraak

 

Plaats:                  In het eigen lokaal,

                            handvaardigheidlokaal,

                            speelzaal

 

Kosten:                      € 800,--

Materiaalkosten:    inclusief

 

Bijzonderheden:    aanwezigheid en   

                            enthousiasme leerkracht

                            gewenst. Eindpresentatie

                            op school of andere

                            geschikte locatie

                            Kan ook een

                            samenwerkings project

                           tussen twee scholen zijn

 

 

Omschrijving:          

 

Bij het tot stand komen van het Totaaltheater gaan in eerste instantie de leerlingen aan het werk want ze gaan een eigen voorstelling te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beeldende kunst (zelf het decor maken). dans en beweging, drama en indien nodig audio-visuele kunst (power point) presentatie en muziek. Enkele lessen worden verzorgd door gastdocenten

De thema’s die al een keer in een totaaltheater opgevoerd zijn:

  Hallo aarde (waar zijn wij mee bezig) over pesten

  Het lied van de vlaggen (over verschillende culturen)

  De fantasie van de vier elementen (de betekenis van vuur, water aarde en lucht voor ons letterlijk en figuurlijk                                

  Einde en een nieuw begin (de verschillende fases in ons leven.

          Bij de eerste opvoering stond een olifantje centraal, maar dit kan ook een mens of ander dier zijn.    

Nieuwe thema’s:\

  Los-vast (alles wat daar mee te maken heeft).

  De weg (absurde en alledaagse dingen, die wij op onze weg tegenkomen, fantasie en werkelijkheid)

  Stad en dorp (verschillen en overeenkomsten

 

  Home/menu/leerlijnen/deskundigheidsbevordering/procedures/aanbodberkelland/aanbodwinterswijk/inschrijven/contact