Multimedia Berkelland

 Berkelland: Rita Rikhof Julianastraat 12/A 7161 CR Neede

 Tel:06-17179376 of 053-4317317

 Mail: ritarikhof@kunstwijs.org

 

U kunt hiernaast in het menu klikken op het product dat uw interesse heeft of het hele aanbod bekijken door naar beneden te scrollen.

 

De code achter het product geeft aan voor welke bouw het geschikt is:

Ob Onderbouw 1/2

Mb Middenbouw 3/4/5

Bb Bovenbouw 6/7/8

A Alle klassen 1 t/m 8

 

Terug naar menu Berkelland

Terug naar algemeen menu KunstWijs

 

Menu Multimedia

 

Video-Animatie (code 501-08). A

Fotografie-Het fototapijt (code 503-08). A

Fotografie-Maan, foto, vis* (code (504-08). MbBb

Video-Zelf je eigen filmpje maken (code (505-10). MbBb

Film-Kort en krachtig (code (506-10). Bb

Video-Greenscreen (code (507-10). A

Video-Wie ben ik? (code (508-10) . Bb

* projectkoffer

 


Inschrijfcode:
503-08                                  

 

 

Het fototapijt

  

Groep:                    1 groep per keer

                              (maximaal 25 leerlingen)

 

Aanbieder:              Martine Luca

 

Actief/receptief:      Actief

 

Periode:                  Het hele jaar door op

                              aanvraag

 

Duur:                      2 lessen van 90 minuten

                              (1 week tussenruimte om

                              foto's te printen)

 

Plaats:                   1ste les in een ruimte waar

                             een PowerPoint bekeken

                             kan worden.

                    Vervolg in klaslokaal, werk-

                    of speellokaal

 

Kosten:                   € 150,-- per project, bij 2

                              projecten op één dag €

                              125,-- per project

                              exclusief reiskosten

 

Materiaal:               Wordt verzorgd door de

                              gastdocent

                              Fotoprints + € 15,-- tot

                              € 20,--. Lamineren van

                              collage-onderdelen, met

                              apparatuur van school

 

Er wordt van uitgegaan dat de school een aantal fototoestellen beschikbaar heeft

 

Omschrijving:

 

 

In de eerste les wordt het project uitgelegd en toegelicht aan de hand van voorbeelden met een PowerPoint fotopresentatie.

 

Daarna kunnen de groepjes leerlingen met een aantal digitale fototoestellen alvast aan de slag om de opdracht uit te proberen.

 

De uitprobeersels worden gezamenlijk via de computer bekeken en nabesproken.

 

Dan krijgen ze als huiswerk de verdere foto-opdrachten mee.

 

(Ondertussen worden de foto’s geprint. )

 

 


Inschrijfcode:
504-08                          

 

 

Maan, foto, vis (projectkoffer met tentoonstelling)

 

 

Groep:                      Groep 3 t/m 6

 

Aanbieder:                EDU-ARTalage

 

Actief/receptief:        Receptief en reflectief

 

Periode:                    Het hele jaar door op

                                aanvraag

 

Duur:                        Tentoonstelling 2 weken,

                                projectkoffer 4 weken

                                (huur)

 

Plaats:                      In klas-, werk- of

                                speellokaal

 

Kosten:                     € 200,-- (de leskist

                                wordt kosteloos door

                                EDU-ARTalage vervoerd)

 

Materiaal:                  Lesbrieven, catalogus,

                                tentoonstelling, digitale

                                camera’s

 

 Beschikbaarheid kan niet gegarandeerd worden!

 

Omschrijving:

 

Het project is opgebouwd rond een tentoonstelling van negen foto’s, waarop steeds een onderwerp voorkomt met een korte titel, zoals ‘hond’, ‘kat’ of ‘was’. Achter elke foto schuilt een ‘geheim, waar de leerlingen tijdens het analyseren achter komen.

 

Het project bestaat uit een aantal lessen. Uiteindelijk gaan de leerlingen foto’s maken van een zelfbedacht onderwerp, dat begint met een aan hen gegeven letter.

 

Als afsluiting van het project wordt een tentoonstelling van leerlingenwerk ingericht: hun zelfgemaakte foto in een lijst waarbij de beginletter een rol speelt.

 

 


Inschrijfcode:
505-10

 

 

Zelf je eigen filmpjes maken

 

Groep:                       5 t/m 8

 

Aanbieder:                Patrick Ros                

 

Actief/receptief:        Actief hele jaar

 

Duur:                        3 lessen van 1,5 à 2 uur

 

Plaats:                      In eigen lokaal/

                                computerlokaal

 

Kosten:                     € 250,= exclusief

                                reiskosten

 

Materiaal:                      € 15,= per computer

                                (max. 4 ll per computer,

                                Mac, iMovie      Evt. ook

                                videocamera’s in overleg.

 

Bijzonderheden: De school ontvangt kosteloos een DVD tbv een videopresentatie, etc

Het project kan “op maat” aangeboden worden

bij een specifieke vraag.

 

Omschrijving:          

 

Deze lessenreeks kan uitstekend aansluiten bij een groter project. Bijvoorbeeld als beeldverslag van een erfgoedproject of als verwerkingslessen bij maatschappelijke thema’s.

 

In de eerste les van de reeks er eerst uitleg van de camera en de verschillende technieken om met videobeelden het verhaal te vertellen. Aan de hand van een story-board (een kort beeldverhaal) maak je het plan voor je uiteindelijke filmpje. Daarna kunnen de leerlingen in kleine groepjes in en om de school een korte opdracht met de camera uitvoeren. Deze wordt aan het eind besproken om de leerlingen op weg te helpen bij hun zelfstandig op te nemen opdracht.

De tweede les begint met een uitleg van het montageprogramma. De mogelijkheden en beperkingen komen even aan bod, maar eigenlijk is het zaak snel zelf aan de slag te gaan. Begeleiding door de kunstenaar is vraag-gestuurd. Naast montage van de beelden komt ook het maken van titels en toevoegen van geluid aan bod.

De derde les bouwt voort op de tweede, eventueel is nog extra materiaal geschoten of is er behoeft aan extra effecten om de film te verlevendigen. Er zou ook een moment georganiseerd moeten worden om de hele school de resultaten te laten zien.

 


Inschrijfcode:
506-10

 

 

Kort en krachtig

 

Groep:                     7 en 8

 

Aanbieder:               Edu-Arta-lage

 

Actief/receptief:       Actief en receptief

                               Het hele jaar door, naar

                               eigen inzicht

 

Duur:                       Zelf in te vullen

 

Plaats:                     Op school

 

Kosten:                    € 100 (koop)

                                  

Materiaal        :          dvd met educatieve cd-

                               rom waarop een

                               docentenhandleiding, een

                               leerlingenwerkboek en

                               receptieve lessen staan

                               die de leerlingen zelf,

                               groepsgewijs of klassikaal

                               kan maken op een

                               computer

 

 

Omschrijving:          

 

Een korte film is een film die precies zo lang duurt als nodig is. De maker is aan het slijpen en schaven tot duur en inhoud samenvallen en het verhaal krachtig gepresenteerd wordt. Vandaar de titel van dit project met acht korte films. Kort & krachtig.

 

Het is interessant om leerlingen een festival met korte films op school voor te schotelen, zodat ze kennismaken met de zeggingskracht, de variatie en mogelijkheden van het medium. Door intensieve deelname aan dit project zullen ze de films met andere ogen bekijken en zal hun waardering voor het medium toenemen.

 

 


Inschrijfcode:
507-10

 

 

Greenscreen

 

Groep:                  1 t/m 8 (max 25 tot 30

                            leerlingen)

 

Aanbieder:            Jort Bonne

 

Actief/receptief:    Actief

 

        Het gehele jaar, in overleg

 

Duur:                    Totaal 3½ uur (1½ in de

                            ochtend en een middagdeel

                            van 2 uur)

                            Jort monteert nog een hele

                            dag om alle opnames achter

                            elkaar te zetten

 

Plaats:                  Het eerste deel in het eigen

                            lokaal en de tweede les in

                            afgesloten ruimte

                            met voldoende licht en

                            vloerruimte (ongeveer 4 bij

                            5 meter)
 

Kosten:                 € 350 (inclusief het gebruik

                            van opname apparatuur, de

                            montagedag en de DVD met

                            alle opnames)

                                  

Materiaalkosten:    alle materialen zijn inclusief

                            en worden dus meegenomen

 

Bijzonderheden: Jort maakt een aangepaste

prijs indien hij het een bijzonder project vindt

 

Omschrijving:          

 

Begonnen wordt met een inleiding die aangepast zal zijn aan het niveau, de leeftijd en het soort school.

 

Het ochtenddeel dat klassikaal is en1½ uur duurt zal vooral bestaan uit het maken van het decor, de achtergrondafbeelding/tekening, die later op de achtergrond van de video-opname wordt gemonteerd. De docent  methode creëert een creatieve vrijheid waarin verrassingen en eigen inbreng de grootste kans krijgen begeleidt het proces zorgvuldig en respectvol.

 

Het  middagdeel (2 uur) wordt gebruikt voor het maken van de greenscreen-opnames. In kleine groepjes komen de leerlingen naar de opnameruimte. Ieder kind gaat dan iets vertellen. De leerlingen zitten bij de opname voor een groen doek(greenscreen). Later, bij de montage, wordt dit vervangen door het decor/de tekening zodat dat de leerling “in zijn eigen tekening staat”

 

 


Inschrijfcode:
508-10

 

 

Wie ben ik?

 

Groep:                    7 en 8 (1 klas)

 

Aanbieder:              Jort Bonne

 

Actief/receptief:      Actief

 

        Het gehele jaar, in overleg

 

Duur:                      2 tot 3 uur (1 deel van 1

                              uur en het ander deel 1

                              tot 2 uur)

 

Plaats:                    In het eigen lokaal

 

Kosten:                   € 250 (inclusief het

                                     gebruik opname apparatuur

                              en de eind DVD)

                                  

Materiaalkosten:     Alle materiaalkosten zijn

                              inbegrepen

 

Omschrijving:          

 

Na een korte inleiding gaan de leerlingen aan de slag om een ideeënschets te maken over “wie ze zijn” en de over “wie ze zouden willen zijn”. In het eerste lesdeel worden de tekeningen/schetsen gemaakt.

 

Hierna gaan ze zichzelf presenteren met behulp van de tekeningen en worden ze geïnterviewd door de klas.

 

De klas krijgt een tijdje later de dvd van alle presentaties/interviews.

 

 .Home/menu/leerlijnen/deskundigheidsbevordering/procedures/aanbodberkelland/aanbodwinterswijk/inschrijven/contact