LESKISTEN

 

Zoals U weet heeft EDU ART de verhuur van de leskisten per 1 augustus afgestoten naar de cultuurpunten in Gelderland. Cultuurpunt KunstWijs heeft dit schooljaar 39 kisten te leen gekregen. Daarnaast hebben we nog onze eigen kisten uit de serie ‘ Mijn  Dorp’ en muziekkisten van Boogie Woogie. Van enkele kisten hebben we meerder exemplaren dat ziet u aan de bestelnummers.

De kisten staan opgeslagen bij Boogie Woogie in Winterswijk. Behalve de kisten uit de serie ‘ Mijn Dorp’ uit Berkelland. Deze laatste kisten kunt U reserveren bij Rita Rikhof . Alle andere kisten via Ine Bolk in Winterswijk.

Voorwaarden om een kist te kunnen huren vindt u onderaan deze pagina. We hebben bv. de prijzen allemaal gelijk gemaakt en fors naar beneden gedaan. Hier staat tegenover dat U de kisten zelf op moet halen en terug moet brengen. Bij elke kist staat met welk vervoer de kisten vervoerd kunnen worden.

Wilt U informatie over een bepaalde kist bel dan gerust met Ine Bolk 0655590624.Wilt U een kist reserveren dan sturen wij u een aanvraagformulier toe.

Ons adres:

KunstWijs

Postbus 26

7100 AA Winterswijk

 

U kunt hiernaast in het menu klikken op het product dat uw interesse heeft of het hele aanbod bekijken door naar beneden te scrollen.

 

De code achter het product geeft aan voor welke bouw het geschikt is:

Ob Onderbouw 1/2

Mb Middenbouw 3/4/5

Bb Bovenbouw 6/7/8

A Alle klassen 1 t/m 8

 

Terug naar aanbod Winterswijk

Terug naar algemeen menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiovisueel

Beeldend

Cultureel erfgoed

Drama

Dans

Literair

Muziek

Audiovisueel

AV 1.2  Kijk eens naar het vogeltje tentoonstelling

AV 2.1 Kijk eens naar het vogeltje

AV 2.2 Kijk eens naar het vogeltje

AV 2.1 Kijk eens naar het vogeltje

AV 2.2 Kijk eens naar het vogeltje

doelgroep                             groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

duur                                       tentoonstelling 2 weken,       projectkoffer 4 weken

materiaal                             lesbrief, catalogus, voorbeeldmateriaal, dvd, cd, digitale camera's,

competentie                     receptief, reflecterend, creërend, zich te presenteren,samenwerken

bijzonderheden                   introductiebijeenkomst wenselijk per bouw maximaal 4 groepen

kosten                                   € 75,00 borg € 50,00 leskist  € 50,00 borg tentoonstelling

 

Dieren zijn geliefd bij kinderen. Op elk van de tien foto's in deze tentoonstelling staat een dier. Soms helemaal, soms een stukje en soms als onderdeel van een verhaal. De foto's zijn door professionele fotografen gemaakt vanuit verschillende benaderingen. Het 'geheim' achter elke foto onthult zich tijdens het analyseren met de leerlingen.

Voor elke bouw is er projectmateriaal en opdrachten. De leerlingen fotograferen tijdens het project zelf een dier. Niet persé een echt dier, een knuffel of speelgoeddier kan ook.

Het project wordt afgesloten met een tentoonstelling van leerlingenwerk: hun zelfgemaakte foto in een prachtige lijst.

AV 18.1  Hardop dromen

doelgroep                             groep 1, 2, 3

duur                                       4 weken

materiaal                             projectmap, dvd's, pop Zuki, oceandrum, zaklamp, rainmaker, kleurentol, spinnerscoop, thaumtropen,  duimboekjes, A3-platen

meervoudige intelligentie verbaal-linquïstisch, visueel-ruimtelijk, intrapersoonlijk, interpersoonlijk

competentie                        receptief, reflecterend, creërend, zich te presenteren,  samenwerken

kosten                                   € 75,00 borg € 50,00 leskist 

 

'Hardop dromen' is een projectkoffer met als basis de dvd 'Grote kunst voor kleine mensen, deel 2', een verzameling filmpjes van kunstenaars die telkens bij een 'normale' uitgangssituatie beginnen en van daaruit met hun fantasie aan de loop gaan.

Met dit project beginnen we door middel van een ervaringsgerichte aanpak aan de media-educatie van kleuters. Aan de ene kant introduceren we de kleuters in de unieke manier van kijken van videokunstenaars (hardop dromen), aan de andere kant gaan we in op de technische kant van films.

Hana wil haar pop tot leven brengen. De klas gaat dit haar leren door haar de vier basiselementen van de film te leren, namelijk licht, geluid, kader/perspektief en beweging. Elke les heeft een van deze elementen als thema. Elke les begint ook met de vorderingen van Hana's pop (haar droom wordt steeds completer). Vervolgens wordt telkens een ander filmpje laten zien in het kader van deze elementen. Het is in dit project niet de bedoeling om de kleuters de abstracte begrippen helemaal aan te leren, maar om hen in ieder geval alvast ervaringen mee te geven, waar ze later in hun audiovisuele leerlijn mee verder kunnen.

 

AV 5.1 Tentoonstelling  Maan, foto, vis

AV 6.1 Maan, foto, vis

AV 6.2 Maan, foto, vis

doelgroep                             groep 3, 4, 5, 6

duur                                       tentoonstelling 2 weken, projectkoffer 4 weken

materiaal                             lesbrieven, catalogus, tentoonstelling, foto's, digitale camera's

competentie                        receptief, reflecterend, zich te presenteren

bijzonderheden                   maximaal 3 groepen per projectkoffer

kosten                                   € 75,00 borg € 50,00 leskist  € 50,00 borg tentoonstelling

Hierbij behoord een kist met 9 ingelijste foto’s op A2 formaat

 

Een project aansluitend op het leren lezen en schrijven, leren leerlingen van groep 3 t/m 6 foto's 'lezen'.
Het project is opgebouwd rond een tentoonstelling van negen foto's, waarop steeds een onderwerp voorkomt met een korte titel, zoals 'hond', 'kat' of 'was'. Achter elke foto schuilt een 'geheim', waar de leerlingen tijdens het analyseren achter komen.
Het project bestaat uit een aantal lessen. Uiteindelijk gaan leerlingen foto's maken van een zelfbedacht onderwerp, dat begint met een aan hen gegeven letter. Als afsluiting van het project wordt een tentoonstelling van leerlingenwerk ingericht: hun zelfgemaakte foto in een lijst waarbij de beginletter een rol speelt.

 

 

AV 12.1  Leve Lartigue

doelgroep                             groep 5, 6, 7, 8

duur                                       4 weken

materiaal                             lesbrief, oude camera's, digitale camera's, inspiratiemap, map met tentoonstelling

competentie                        receptief, reflecterend, creërend, zich te presenteren

bijzonderheden                   introductiebijeenkomst wenselijk maximaal 3 groepen per project

kosten                                   € 75,- borg € 50,00

vervoer                          personenauto

 

Het werk van Jacques Henri Lartigue als uitgangspunt.
Deze franse fotograaf Jacques Henri Lartigue leefde van 1894 tot 1986. Hij hield in het begin van de vorige eeuw een fotodagboek bij, dat een uniek tijds-document werd.
Lartigue was een geboren fotograaf die vanaf zijn achtste jaar foto's maakte. Hiermee is hij een van de weinige kinderen uit die tijd die zijn belevingswereld op een speelse manier vastlegde.
'Leve Lartigue' is een hommage aan deze man, in de vorm van een fotoproject voor kinderen van nu. Met zijn foto's als uitgangspunt, worden kinderen van deze tijd aangemoedigd de gebeurtenissen die belangrijk zijn in hùn leven in foto's en teksten vast te leggen. Het resultaat is een ontroerende tentoonstelling van foto's met aanvullende teksten.

Beeldend

BE 14.3  Kikker van Max Velthuijs

BE 18.3  Tentoonstelling

doelgroep                             groep 1, 2, 3, 4

duur                               3 weken

materiaal                             lesbrief, dvd, cd, brochures, posters, boeken, plaatmateriaal,                              voorbeeldkikkers, originele prenten

meervoudige intelligentie visueel-ruimtelijk, intrapersoonlijk

competentie                        receptief, creërend

kosten                                   € 75,00 borg € 50,00 leskist  € 50,00 borg tentoonstelling

vervoer                          personenauto achterbank plat

 

Wie kent de kikker met zijn rood met wit gestreepte zwembroekje nou niet? Kikker beleeft samen met zijn vriendjes in elk prentenboek weer een ander herkenbaar avontuur. Door zijn eenvoud en herkenbaarheid is hij nu al jaren populair bij kleine en grote mensen. Er is een reizende tentoonstelling samengesteld van een selectie echte prenten en schetsen, door Max Velthuijs gemaakt voor deze wereldberoemde boeken. Een bezoek aan deze kleurrijke tentoonstelling vormt de basis van het project. Daarnaast maken de leerlingen hun eigen Kikker, gaan bewegen als kikkers en luisteren naar een van de vele Kikkerverhalen…

BE 36.1  Kunst voor kinderen

doelgroep                       1, 2, 3, 4

duur                                       3 weken

materiaal                             4 kunstwerken, verhalen, lesbrief, werkboek, dvd, ansichtkaarten

meervoudige intelligentie logisch-mathematisch, visueel-ruimtelijk, intrapersoonlijk

competentie                        receptief, reflecterend, onderzoekend, creërend

kosten                                   € 75,- borg € 50,00

vervoer                          flinke personenauto achterbank plat

 

Er komen vier kunstwerken in de klas: grote schilderijen in houten lijsten op zwenkwielen (80cm bij 100cm), die gemaakt zijn door de kunstenares Femmie den Ouden.
Door stapsgewijs beeldende opdrachten aan te bieden en steeds opnieuw naar het eigen werk en dat van de kunstenaar te laten kijken ondergaan de leerlingen hetzelfde werkproces. Ze leren langer door te werken aan een werkstuk. Door te reflecteren ontwikkelen ze inzicht in hoe iets gelukt is. De kinderen leren technieken, vaardigheden en kunnen hun gevoelens, ervaringen en ideeën vorm geven met behulp van tekenen en schilderen. Ze zullen op eigen wijze zelf oplossingen verzinnen.

BE 7.1  Kijken naar beelden

BE 7.2  Kijken naar beelden

doelgroep                             groep 5, 6, 7, 8

duur                                       3 weken

materiaal                             lesbrief, dvd, boeken, afbeeldingsplaten, 3 kunstwerken

meervoudige intelligentie visueel-ruimtelijk

kosten                                   € 75,00 borg € 50,00 leskist 

vervoer                          personen auto

 

Dit project gaat over abstracte beelden, mens/dierfiguren, monumenten, gevelbeelden, omgevings-kunst, beelden in tuinen en parken, grote en kleine beelden maar ook over de verschillende materialen.

Tijdens het project krijgen leerlingen oog voor de verschillende vormen en betekenissen van beelden. De dvd geeft inzicht in de diversiteit van de beeldhouwkunst in Nederland.

Een reizende tentoonstelling met 3 kleine beelden is vervolgens onderwerp van beschouwing en aanleiding om zelf ook beelden te gaan maken.

BE 34.3  Kunstkoppen

BE 34.4  Kunstkoppen tentoonstelling

doelgroep                             groep 5, 6, 7, 8

duur                                       3 weken

materiaal                             lesbrief, dvd, kunstkaarten, plaatmateriaal, boeken, 4 kunstwerken onder glas op een sokkel

meervoudige intelligentie visueel-ruimtelijk, intrapersoonlijk

competentie                        receptief, onderzoekend, zich te presenteren

bijzonderheden                   kunstwerken zijn kwetsbaar en mogen daarom niet in een loopruimte geplaatst worden.
4 groepen per projectkoffer

kosten                                   € 75,00 borg € 50,00 leskist  € 50,00 borg tentoonstelling

vervoer                          personenauto

 

De tentoonstelling, welke is ontwikkeld door Kunstkidt, bestaat uit vier bijzondere portretten. Geen geschilderde of getekende portretten maar ruimtelijke objecten, gemaakt van verschillende materialen en op een bijzondere manier vormgegeven.
Het accent ligt op de emotie van het portret en de manier waarop dit is vormgegeven. Het werk voor deze tentoonstelling wordt gemaakt door: Johan Claassens (hout), Bunny Soeters (papier), Marijke van Vlaardingen(keramiek) en Johanna Schweizer (textiel).

BE 29.1  Grafiek, wat is dat? (voortgezet onderwijs)

doelgroep                             1, 2, 3, 4, 5, 6

duur                                       3 weken

materiaal                             lesbrief, zeefraam, rakel, lithosteen en krijt, zinkplaat etsnaald, informatie over technieken te gebruiken

kosten                                   € 75,00 borg € 50,00 leskist  € 50,00 borg tentoonstelling

vervoer                          personenauto achterbank plat
 

 

Een grafiektentoonstelling bestaat uit negen werken en een demonstratieprojectkoffer met 4 drukvormen: lithosteen, zeefraam, houtsnede en ets met daarop de bijbehorende afdruk.

Cultureel erfgoed

CE 2.8  Ridders en kastelen

CE 2.9  Ridders en kastelen

doelgroep                             groep 1, 2, 3, 4

duur                                4 weken

materiaal                       lesbrief, leskaarten, boeken, cd's, kleurboek, kopieerbladen, ridderhes en -kap, jonkvrouwjurk en -hoed, patroonmallen, puzzel, jongleerringen/-ballen, dia's, vertelplaten, zwaarden

meervoudige intelligentie verbaal-linquïstisch, visueel-ruimtelijk, muzisch-ritmisch,  lichamelijk-kinesthetisch, intrapersoonlijk

competentie                        receptief, onderzoekend, creërend

kosten                                   € 75,- borg € 50,00

vervoer                          grote personenauto achterbank plat

 

Tijdens dit multidisciplinaire project zingen de leerlingen liederen, luisteren ze naar verhalen, spelen toneel, bouwen mini-kastelen, maken een ridderdans, koken een middeleeuws gerecht enzovoort.
Hoogtepunt van het project is een bezoek aan een middeleeuws kasteel in de omgeving van de school, waar het leven van de ridders van vroeger voor de leerlingen werkelijkheid wordt. Alle activiteiten in de klas kunnen uitmonden in een presentatie.

CE 32.1  Koe-kist

doelgroep                             groep 1, 2

duur                                       4 weken

materiaal                        lesbrief, kaasvorm, tegel, koe-touw, merklappen, snijbonenmachine, wollen hemd

meervoudige intelligentie verbaal-linquïstisch, visueel-ruimtelijk, lichamelijk- kinesthetisch, intrapersoonlijk, naturalistisch

competentie                        receptief

kosten                                   € 75,-  borg € 50,00

vervoer                          achterbank

 

Het project start met een projectkoffer in de klas. In de projectkoffer zitten allerlei voorwerpen. Van wie is de projectkoffer? De zoektocht naar de eigenaar van de kist vormt de kern van het project.
De leerlingen bekijken de voorwerpen, bedenken wat het voorstelt, waarvoor het wordt gebruikt, wat de herkomst en de waarde is en wat het vertelt over de eigenaar.
De eigenaar komt de projectkoffer opeisen maar moet eerst aan de leerlingen bewijzen dat de kist zijn eigendom is. Stemt het verhaal dat hij vertelt overeen met de inhoud van de kist?
Een bezoek aan een boerderij(museum) is een optioneel onderdeel van het project.

CE 19.3  Met de hand geschreven  

Discipline                      cultureel erfgoed

Type                         project

Doelgroep                 groep 7, 8

Duur                         4 weken (huur)

Locatie                     school

Materiaal                   lesbrief, boeken, inktlappen, voorbeeldmateriaal, verschillende pennen

Meervoudige intelligentieverbaal- linquïstisch, intrapersoonlijk

Competentie              receptief, reflecterend, creërend, zich te presenteren

Kosten                      € 75,-  borg € 50,00

Vervoer                    achterbank

 

Met name de oude stukken in een archief zijn met de hand geschreven: charters, missalen en getijdenboeken. Met veel zorg ook bovendien, zodat het goed leesbaar was. En vaak prachtig versierd. Dit project start met een archiefbezoek, waarbij de leerlingen allerlei handschriften te zien krijgen.

Leerlingen van de bovenbouwgroepen zijn zelf ook bezig met hun handschrift, ze ontwikkelen een eigen stijl. In de beeldende lessen die volgen op het bezoek aan het archief gaan de leerlingen zelf kalligraferen, initialen ontwerpen en eigen handgeschreven teksten visueel vormgeven. Ze ontdekken zo verschillende manieren van het visueel gebruik van schrift.

CE 13.4  Boerderijen

doelgroep                             groep 3, 4, 5, 6

duur                                       4 weken

materiaal                             lesbrief, cd's, voorbeeldkoeien, boeken, plaat-/kopieerplaten, klompen, tapijttegels

meervoudige intelligentie verbaal-linquïstisch, visueel-ruimtelijk, muzisch-ritmisch, lichamelijk-kinesthetisch, intrapersoonlijk,naturalistisch

competentie                        receptief, onderzoekend, creërend

kosten                                   € 75,-  borg € 50,00

vervoer                          twee grote manden achterbank plat

 

Oude foto's, verhalen en werktuigen van het boerenleven rond 1900.
Hoe zag het leven op een boerderij in Gelderland er rond 1900 uit? Uitgangspunt van dit multidisciplinaire project is materiaal over het boerenleven rond 1900 waardoor we meer te weten kunnen komen: foto's, verhalen, werktuigen.
In de inleidende lessen leren de leerlingen hoe het leven en werken er op een boerderij in die tijd uit zag. Dan volgt een bezoek aan een boerderijmuseum, waar de leerlingen vooral actief aan de slag gaan. Voor de verwerking in de klas maakt de leerkracht een keuze uit de aangeboden lessen. Er zijn lessen rond oude verhalen, dialect, klompen, foto's en boerderijdieren. Uitgaande van dit materiaal gaan de leerlingen situaties naspelen, verhalen schrijven en vertellen, zingen, dansen, schilderen/tekenen en knutselen).
  Dit derde boek van Martine Letterie gaat over de werking van kruiden in de Middeleeuwen. Het kruidenboek van Anholt speelt een belangrijke rol in het boek. Ook deze keer heeft de schrijfster een uitgebreid historisch onderzoek gedaan voordat zij het boek ging schrijven.
In de lessen verdiepen de leerlingen zich in het verleden, en met name in het kruidengebruik. Ze schrijven zelf ook middeleeuwse avonturen, waarin kruiden een belangrijke rol spelen.
In een natuurles gaan de leerlingen buiten op zoek naar (on)kruiden. Ze maken op basis van hun zoektocht samen een eigen kruidenboek. Dit multidisciplinair project is ook goed te combineren met een bezoek aan een middeleeuwse kruidentuin.

CE 23.1  Boer en uitvinder

doelgroep                        groep 7 en 8

duur                                4 weken

materiaal                        lesbrief, cd, opdrachtkaarten, spelbord, lego, diverse voorwerpen

bijzonderheden                museumbezoek mogelijk bij musea Aalten, Arnhem, Beneden- Leeuwen, bennekom, Eibergen, Epe, Herveld, Lent, Oldebroek, Ommeren, Overasselt    

kosten                                   € 75,- borg € 50,00

vervoer                          personenauto achterbank plat grote kist

 

 

Boeren zijn echte uitvinders. Zij passen steeds hun gereedschap aan om het beter en efficiënter te kunnen gebruiken. De leerlingen ervaren in dit project aan den lijve hoe het is om voor een probleem te staan en daarbij oplossingen te zoeken. Ze ontdekken de techniek die de boeren gebruikten bij het werk en zoeken zelf nieuwe toepassingsmogelijkheden

In de Gelderse boerderijmusea zijn veel oude boerenwerktuigen te bekijken. De meeste zijn al lang vernieuwd en dus in onbruik geraakt. Soms weten we niet eens meer waar ze precies voor gebruikt zijn!

De leerlingen leren over het boerenleven in de vorige eeuw en de oplossingen die boeren bedachten voor technische problemen

 

CE 5.6  Textiel in Winterswijk

Discipline                        cultureel erfgoed.

Groep                             hele school.

Actief/receptief              actief en  receptief.

Periode                          De leskist kan via KunstWijs worden gereserveerd. Kunstwijs zorgt dan dat Museum Freriks een afspraak met u maakt voor het bezoek aan het museum.Deze afspraak valt ongeveer zes weken nadat u de kist hebt ontvangen.

Duur                              het uitvoeren van het project neemt drie tot vier dagdelen in beslag. Verschillende onderdelen zijn facultatief in te vullen.

Plaats                            op school / het Museum Freriks.

Kosten                           de huur van de projectkist kost € 75,00 borg € 50, daarnaast heeft de school nog de kosten van het museumbezoek. Kosten van een bezoek aan het breicafé € 60,00 per uur

Vervoer                          personenauto 3 kisten

 

Fase één: Uit de serie ‘Mijn dorp’ is voor Winterswijk een leskist samengesteld met als onderwerp de textielgeschiedenis van Winterswijk. in het kader van “gebiedsgericht cultuurbeleid” van de Provincie zijn historische projecten ontwikkeld, zodat in de Achterhoek de geschiedenis liefst in haar geheel wordt behandeld. Met “het verhaal van de textiel” komt in Winterswijk de ontwikkeling van de textielindustrie aan de orde voor de hele basisschool van huisnijverheid via industrialisatie tot de neergang in de 20e eeuw wat er nu nog overeind staat. In de leskist zit voldoende materiaal voor alle klassen om ze voor te bereiden op een bezoek aan het Freriks Museum.

Fase twee: De klassen bezoeken het Museum Freriks. Op de zolder van het museum staat een prachtige collectie van weefgetouwen, geschiedenis en andere materialen die uit de fabrieken bewaard zijn gebleven. De kinderen krijgen een rondleiding waar naast de uitleg van de getouwen gepraat wordt over de geschiedenis. Daarnaast wordt er een film vertoond over de textielindustrie van Winterswijk van vroeger.

Fase drie: Omdat alle oude handwerktechnieken langzaam aan het verdwijnen zijn willen we een workshop organiseren met als doel oude tradities te handhaven. De klassen zijn daarom welkom om op afspraak te komen naar het breicafé in Museum Freriks. Onder deskundige begeleiding zullen kennis maken met oude handwerktechnieken. Natuurlijk gaan ze het zelf doen. Naast het kunnen handwerken had het samen handwerken ook een belangrijke functie in de samenleving van toen.

 

CE 5.5  Mondriaan

Discipline              cultureel erfgoed.

Groep                   groep 1 t/m 8.

Actief/receptief    actief.

Periode                 de leskist kan via KunstWijs worden gereserveerd. Kunstwijs zorgt dan dat                          Museum Freriks een afspraak met u maakt voor het bezoek aan het  museum. Deze afspraak valt ongeveer zes weken nadat u de kist hebt ontvangen.

De duur               het uitvoeren van het project neemt drie tot vijf dagen in beslag.

Plaats                   op uw locatie, in het Museum Freriks, de Mondriaanroute.

Kosten                  de huur van de projectkist kost € 75,- borg  50,00. Daarnaast heeft de school nog de kosten van het museumbezoek.

Vervoer                personenauto 3 kisten

 

Fase één:Uit de serie ‘Mijn dorp’ is voor Winterswijk een leskist samengesteld over het leven van Mondriaan.De geschiedenis van Mondriaan staat centraal. Voor alle klassen zit een lespakket in de kist. Voor de leerkrachten zitten lesbrieven in de kist. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij de leerlingen voorbereidt met de middelen uit de kist voordat de klas het museum bezoekt. Piet Mondriaan woonde van zijn 8e tot zijn 20e in Winterswijk aan de Zonnebrink. Zijn jeugd, zijn teken- en schilderlessen en de aanloop naar zijn internationale kunstenaarscarrière worden behandeld. Wat is abstraheren en wat is daar de bedoeling van? Elke leskist is ook voorzien van een muziek- en een dansles voor midden en bovenbouw en liedjes om ook met de onderbouw te zingen.

Fase twee:De scholen maken een afspraak voor een rondleiding in het Museum Freriks. Zij hebben verschillende kunstwerken van Mondriaan in hun bezit en zullen hierlangs een rondleiding geven.

Fase drie:Eventueel kan een lesbrief worden geleverd bij de Mondriaanroute. De route ( te verkrijgen bij de VVV). De lesbrief is voorzien van opdrachten voor de kinderen.

 

Het verhaal van mijn dorp

CE602.08a  Borculo,

CE602.08b  Ruurlo en

CE602.08c  Eibergen

Groep                                    Groep 1 t/m 8

Aanbieder                       KunstWijs

Actief/receptief              Actief

Periode                          Alleen op aanvraag

Duur                              Bij elk verhaal zijn 3 lessenseries uitgewerkt gedifferentieerd naar onder-, midden- en bovenbouw

Plaats                            Op school, in de omgeving en op de erfgoedplaats die bij het verhaal hoort

Kosten                           € 75,-- borg € 50,00

Vervoer                               Personenauto

Het verhaal van mijn dorp' is een schoolproject voor de groep 1 t/m 8 over de eigen woonomgeving van de leerlingen.

Voor 17 plaatsen in de Achterhoek wordt een unieke variant van ‘Het verhaal van … ‘ ontwikkeld, waarbij steeds een andere persoon de hoofdrol heeft en een ander onderwerp aan bod komt.

* Ruurlo: Kasteel Ruurlo-Jonker Joost (de basisscholen beheren het project)

* Borculo: De Lebbenbrugge-Het boerenleven

* Eibergen: De Scheper-De Berkelzomp

Bij elk verhaal zijn drie aparte lessenseries uitgewerkt, voor de onder- midden- en bovenbouw.

De onderbouw gaat op school aan de slag met voorwerpen rond het thema en hoofdpersoon. De lessen voor de midden- en bovenbouw bestaan uit een introductie, een museumbezoek of fietstocht en een aantal verwerkingslessen.

Verder zijn er bij deze projecten muzieklessen gemaakt voor vier bouwen (OB1 en OB2, MB en BB) en hoort er bij elk project een schoollied en een rap voor de bovenbouw (uitgezonderd het verhaal van Ruurlo)

Kunstwijs komt op school om het project te introduceren aan het team.

Het project kan naar eigen inzicht afgesloten worden met een presentatie voor de hele school, waaraan alle groepen een bijdrage leveren.

 

 

Dans

DA 7.5  Dansen met materialen

doelgroep                             groep 1, 2, 3, 4

duur                                       4 weken

materiaal                             lesbrief, cd, ballonnen, sjaaltjes, landbouwplastic, elastieken, afbeeldingen

meervoudige intelligentie lichamelijk-kinesthetisch, intrapersoonlijk

bijzonderheden                   maximaal 4 groepen per projectkoffer

kosten                                   € 75,- borg € 50,00

vervoer                          grote personenauto achterbank plat grote kist

 

Een kist vol sjaaltjes, ballonnen, elastieken en een groot zeil nodigen u en de leerlingen uit om te gaan dansen. Met de materialen 'onder handbereik' dansen de leerlingen over het versieren van de zaal, een verre ballonnen reis, een marionettendans of een heerlijke dag aan zee.
De leerlingen maken door middel van de materialen uit de projectkoffer kennis met dansbewegingen zoals zweven, golven, wapperen, wegschieten en bedenken nieuwe dansbewegingen die passen bij de thema's die aan de materialen gekoppeld zijn (zee, marionetten, versieren, ballonnenreis). Ze dansen individueel en in samenwerking met anderen.

DA 8.9  Poppen aan het dansen

doelgroep                             groep 1, 2, 3, 4

duur                                       4 weken

materiaal                             lesbrief, dvd, cd, kussentjes, opwindsleutels, fotoplaten, boek

meervoudige intelligentie lichamelijk-kinesthetisch, intrapersoonlijk

bijzonderheden                   maximaal 4 groepen per projectkoffer

kosten                                   € 75,- borg € 50,00

vervoer                          personenauto

 

Drie soorten poppen uit de 20ste eeuw komen tot leven.
Achter de kleurige deurtjes van de projectkoffer zitten een breekbare porseleinen pop, 2 blikken opwindpoppetjes en een zachte Teletubbiepop. Tijdens de lessen voorafgaand aan de danslessen zien en voelen leerlingen hoe de poppen bewegen en uit welk materiaal ze bestaan. Tijdens de danslessen wordt ingegaan op deze manier van bewegen.
Het onderwerp 'poppen' wordt verbreed aan de hand van illustraties van poppen uit andere landen, een lied en een voorleesverhaal. De leerlingen mogen hun eigen poppen meenemen.
Ter afsluiting van het project kijkt u samen met hen naar een dvd, waarop professionele dansers delen uit onder andere 'Pinokkio' en de 'Notenkraker' dansen.
In dit project vormen de leerlingen zich een beeld van de talloze soorten poppen die er bestaan. In de danslessen kunnen de leerlingen de bewegingen die ze bij de porseleinen pop, de opwindpop en de teletubbiepop hebben gezien gebruiken als voorbeeld en inspiratie voor dansbewegingen met hun eigen lijf. Daarbij kunnen ze bij elke pop andere en nieuwe dansbewegingen bedenken.

DA 15.1  Let's dance

doelgroep                             groep 5, 6, 7, 8

duur                                       4 weken

materiaal                             lesbrief, dvd, cd, gilets, petticoats, baseballcaps,

                                        zonnebrillen,bolhoedjes, stokken, handschoenen

meervoudige intelligentie muzisch-ritmisch, lichamelijk-kinesthetisch, intrapersoonlijk

competentie                        receptief, creërend, zich te presenteren, samenwerken

bijzonderheden                   maximaal 4 groepen per projectkoffer

kosten                                   € 75,- borg € 50,00

vervoer                                 busje grote kist op wielen

 

 

Een dansproject wat bestaat uit vijf lessen. In iedere les ontdekken de leerlingen één van de volgende 5 dansstijlen: rock ’n roll, jazzdans, musicaldans, videoclipdans en moderne dans.
Elke les start met een kringgesprek over de dansstijl, waarna een stukje dvd met fragmenten van de stijl getoond wordt. Daarna gaan de leerlingen, onder leiding van de leerkracht, aan het dansen. De les kan worden afgesloten met een presentatiedans, ingestudeerd door de leerkracht of een dansdocent.

DA 16.1  Move2sound

DA 16.2  Move2sound

doelgroep                             groep 5, 6, 7, 8

duur                                       4 weken

materiaal                             lesbrief, cd, dvd, ballen, handtrom

meervoudige intelligentie muzisch-ritmisch, lichamelijk-kinesthetisch, intrapersoonlijk

competentie                        onderzoekend, creërend, zelfstandig werken, zich te  presenteren samenwerken

bijzonderheden                   maximaal 4 groepen per projectkoffer

kosten                                   €75,- borg € 50,00

vervoer                          personenauto

 

Een project bestaande uit 5 lessen, waarbij les 1 t/m 3 een geheel vormen en les 4 en 5 ook. In beide onderdelen gaat het om via dagelijkse handelingen (douchen) of sportbewegingen (basketbal) te komen tot een wat abstract geïmproviseerd bewegingsstukje.

Door het gebruik van dansfragmenten en muziek worden er in de opzet steeds kleine stapjes gezet om leerlingen verder te krijgen in bepaalde bewegingen zonder dit direct dans te noemen. Er zijn verschillende opdrachtkaarten om te gebruiken.

 

 

Da 12.1  Foto-dans-foto

doelgroep                             groep 7, 8

duur                                       4 weken

materiaal                        projectmap, digitale camer, fotoreproducties, geplastificeerde koffers

meervoudige intelligentie muzisch-ritmisch, lichamelijk-kinesthetisch

competentie                        creërend, zich te presenteren, samenwerken

kosten                                   € 75,- borg € 50,00

vervoer                          grote personenauto met achterbank plat

 

Twee bekende fotoreproducties zijn de inspiratiebron om te gaan dansen en fotograferen.
Etende mannen op een balk en een rennende man op een station?

Dansen naar aanleiding van een fotoreproductie, in groepjes een eenvoudig dansstuk maken, de dansstukken tonen aan elkaar, fotograferen èn tot slot een fototentoonstelling. Dit zijn de ingrediënten voor een klein, maar verrassend dansproject.

Drama

DR 4.1  Hoera... poppenspel

doelgroep                       groep 1, 2, 3, 4

duur                                       3 weken

materiaal                             lesbrief, handpoppen, sokpoppen, marionetten, achterdoek

meervoudige intelligentie intrapersoonlijk

competentie                        creërend

kosten                                   € 75,00 borg € 50,00

vervoer                          personenauto grote mand

 

Een mand vol poppenspelmaterialen.
Jonge kinderen zijn dol op poppenspel. Het ligt heel dicht bij hun belevingswereld. In de projectmap krijgt u diverse suggesties aangereikt om met uw leerlingen tot poppenspel te komen.
Leerlingen brengen poppen tot leven, middels stem en beweging, waardoor ze zich kunnen inleven.

DR 9.1  Kist per vergissing bezorgd

doelgroep                       groep 5, 6

duur                               3 weken

materiaal                       lesbrief, cd, scheepsjournaal, Oscar, oeran malou, toverfluit, ratel,                                 dromenvangers, maskers

meervoudige intelligentie verbaal-linquïstisch

competentie                   creërend

kosten                            € 75,- borg € 50,00

vervoer                          personenauto
 

 

Als Gerrit van Van Loos en Gent het 'Museum Voor Vreemd Spul' niet kan vinden, bezorgt hij zijn vrachtje maar met een begeleidend briefje erbij op de dichtstbijzijnde school. Misschien kunnen de leerlingen er nog wat van leren. De kist blijkt vreemde, exotische voorwerpen uit een verre wereld te bevatten. U helpt de leerlingen aan de hand van deze vreemde voorwerpen verhalen te verzinnen en deze verhalen om te zetten in toneelspel.
Leerlingen kunnen aan de hand van vreemde voorwerpen verhalen verzinnen en spelen.

DR 10.1  Familiekoffer

DR 10.3  Familiekoffer

doelgroep                             groep 7, 8

duur                                       3 weken

materiaal                             lesbrief, cd, foto's, neus, beeldjes, snor, zonnehoed, tulband,                              hoofddoek, landkaart, rollenkaartjes, hoge hoed, goochelstokje, witte doek, truckaartjes

meervoudige intelligentie verbaal-linquïstisch, lichamelijk-kinesthetisch

competentie                        creërend

kosten                                   € 75,00 borg € 50,00

vervoer                          personenauto

 

De familiekoffer laat u en uw leerlingen kennismaken met tante Dora en haar beeldencollectie.
Ze ontmoeten oom Walter, die geheimagent is, tante Ans, de wereldreizigster, en oom Ricardo, de wereldberoemde goochelaar. De leerlingen laten hun fantasie de vrije loop en brengen aan de hand van de foto’s die uit de koffer opduiken de verschillende personages in de klas tot leven. Ze gebruiken daarvoor verschillende werkvormen: vertelpantomime, tableau, uitbeeldspel en rolopbouw.
Leerlingen kunnen zelfbedachte personages in spel vormgeven met behulp van verschillende dramawerkvormen

Literair

LI 4.1  School vol poëzie

LI 4.2  School vol poëzie

doelgroep                       groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

duur                               3 weken

materiaal                       lesbrief, (poëzieposter)tentoonstelling; 11 gelamineerde posters,                          prentbriefkaarten, woordspel

meervoudige intelligentie verbaal-linquïstisch, intrapersoonlijk

kosten                            € 75,- borg € 50,00

vervoer                          personenauto

 

 

Een schoolproject waarin literaire en beeldende vorming samengaan.
Bij elk van de tien gelamineerde poëzieposters, van Stichting Plint, worden lessuggesties gegeven en voor elke bouw is er een projectmap.
De belangrijkste activiteiten zijn: kijken en luisteren naar gedichten, voordragen, praten over gedichten, het schrijven van gedichten, het maken van poëzieposters.
Een mogelijke afsluiting van dit project is een tentoonstelling van de poëzieposters in de school, bibliotheek of andere locatie. Ook kan dit project gekoppeld worden aan het project 'Schrijver (dichter) op school'.
De leerlingen kunnen zelf poëtische teksten maken en vormgeven en worden daartoe geïnspireerd door allerlei lesactiviteiten rond poëzieposters van de stichting Plint.

LI 17.3 Poëziepaleis ( nog niet compleet)

doelgroep                       groep 5, 6, 7, 8

duur                               3 weken

materiaal                       lesbrief, portretkaarten, voorwerpen behorend bij elke ruimte

meervoudige intelligentie verbaal-linquïstisch

competentie                   receptief, creërend, zich te presenteren

kosten                            € 75,- borg € 50,00

vervoer                          grote personenauto achterbank plat

 

In de klas komt een grote 'Poëziepaleis'. Elke ruimte in deze kist inspireert tot het schrijven van een gedicht. In 10 lessen schrijven de leerlingen verschillende gedichten en maken kennis met verschillende vormen. Ter afsluiting maken de leerlingen een dichtbundeltje van hun werk.

LI 18.1  Hoor eens, ik ruik een verhaal

doelgroep                             groep 5, 6, 7, 8

duur                                       3 weken

materiaal                       lesbrief, boeken, mp3-spelers

meervoudige intelligentie verbaal-linquïstisch, logisch-mathematisch, visueel-

                                        ruimtelijk, muzisch-ritmisch, intrapersoonlijk, naturalistisch

competentie                   receptief, onderzoekend, creërend, zelfstandig werken, zich

                                         te presenteren

kosten                            € 75,- borg € 50,00

 

In dit project 'Hoor eens, ik ruik een verhaal', leerlingen leren hoe ze een verhaal levendig kunnen maken, hoe ze hun taal kunnen verrijken. Door gebruik te maken van de zintuigen: horen, zien, ruiken, proeven, voelen.

 

De zintuigen
Bij alles wat we doen, gebruiken we onze zintuigen. Dat gebeurt vaak zonder dat we erbij nadenken. Vaak ook combineren we zintuigen. Stel, er staat een bos rozen op tafel. We zien de dieprode kleur en we ruiken de heerlijke geur. Voelen we aan een roos, dan zijn de blaadjes fluweelzacht, aan de doornen kunnen we ons lelijk prikken. Maar wat gebeurt er als je slechts één zintuig gebruikt?
Een voorbeeld. We concentreren ons op de geur. Je ruikt eerst alleen roos of bloem. Maar als je je neusgaten verder openzet en diep inademt, dan ruik je misschien nog veel meer, zoals zeep, vanille, de zomer, de poederdoos van oma of de wc bij de buurvrouw. Door te ruiken, te benoemen en te associëren, krijg je een grotere woordenschat. Gebruik je deze woorden vervolgens in een verhaal, dan levert dat mooie en/of herkenbare beschrijvingen op.
Nu kunnen we ook nog een stap verder gaan. Want wat gebeurt er als je een ander zintuig gebruikt, een zintuig dat misschien minder voor de hand ligt? Hoe zou een bos rozen bijvoorbeeld klinken? Dat levert verrassende effecten op!

 

Muziek

MU 12.1  Lekker trommelen

30 djembe's

doelgroep                       alle groepen/klassen primair en voortgezet onderwijs

duur                               1 week

kosten                            € 75,- borg € 50,00
vervoer                          auto’s voor vervoer 30 djembé’s  

 

 

MU 14.2  Wereldpercussie

doelgroep                       groep 5, 6, 7, 8

duur                               3 weken

materiaal                       lesbrief, dvd, percussie-instrumenten (cajon, darbuka, djembe, tama,                   ganza, agogo, campana, tamborim, kleine gong, surdo, sangban,                          maraca, clave , guiro)

meervoudige intelligentie muzisch-ritmisch

competentie                   creërend, samenwerken

kosten                            € 75,- borg € 50,00

vervoer                          bus twee hele grote kisten op wielen

 

De hoofdpersoon uit de dvd bezoekt 6 allochtonen muzikanten uit: Cuba, Peru, Brazilië, Indonesië, Senegal en Turkije. Tijdens het bezoek aan de percussionist wordt ingezoomd op het betreffende instrument of de stijl. De leerlingen zien sfeerbeelden van het land van herkomst en horen de muziek. Elk les behandelt een land en start met een filmpje en treft u lesvoorbeelden aan voor de leerkracht.
Na het bekijken van de fragmenten gaan de leerlingen met het materiaal, uit de bijgeleverde projectkoffer, aan de slag.

MU 9.12  De Muzikale leskist

Discipline              muziek.

Groep                   bruikbaar in alle groepen maar is bedoeld voor groep 4, 5 en 6.

Actief/receptief    actief.

Duur                     naar eigen mogelijkheden in te vullen.

Plaats                                    op uw locatie of op school.

Kosten                  € 75,- voor drie weken. Borg € 50,00

Vervoer                bus

 

Mooie muziekstukken, die uitnodigen om mee te spelen.

In deze kist zit een aantal instrumenten om eens nader te bekijken en uit te proberen. Denk aan een gitaar, viool, trompet, verschillende fluiten en slaginstrumenten. Er is ook iets met toetsen en instrumentjes die simpel zijn en leuke geluidjes maken. Een tuinslang kan ook heel interessante geluiden voortbrengen samen met een trechter en een mondstuk!

Van de meeste instrumenten zijn er minstens twee in de kist.

 

Verder is er een  lesbrief met instructies voor het gebruik van de instrumenten en lessen om  leerlingen te laten  kennis maken met allerlei muzikale vaardigheden. De kist is een leuke ondersteuning van de “gewone” muzieklessen en tevens bruikbaar tijdens projecten.

 

MU 7.1  Speel mee!    

 Speel mee is een schoolproject, maar kan ook door een enkele klasse-combinatie gebruikt worden.

doelgroep                       groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

materiaal                       lesbrief, cd, diverse muziekinstrumenten

duur                               3 weken

bijzonderheden               enige ervaring van de leerkracht is nodig met luisteren, het      notenschrift en traditionele notatie, of kennis hebben van het

                                          Orff-      instrumentarium.

kosten                            € 75,- borg € 50,00

vervoer                              bus

 

Hoe dat kan met de hele groep leert u in dit project.

Voor elke bouw hebben we twee muziekstukken geselecteerd:

Groep 1 en 2 Circuspaarden, Sunflower en Gamma

Groep 3 en 4 De koekoek uit het Carnaval der dieren van Saint-Saëns en de Sneeuwwals door              draaiorgel de Hagenaar

Groep 5 en 6 De galop en de mars uit de Komedianten van Kabalewsky en de Kindersymfonie van                   Mozart.        

Groep 7 en 8 Simarik Tarkan (Turkse popmuziek) en Zorba's Dance.

Deze luistervoorbeelden staan in zijn geheel op cd, maar ook in delen geknipt om de vorm beter te horen en te gebruiken bij het instuderen van aparte onderdelen. Voor de hele groep komen instrumenten de klas in, zodat iedere leerling kan spelen. Als de leerlingen het meespelen onder de knie hebben, kunt u de activiteiten uitbreiden naar beweging, zang en improvisatie. Dit project leent zich uitstekend voor een presentatie.

 

 

voorwaarden reserveren leskist

De kisten worden gereserveerd middels het aanvraagformulier

2.    De kisten kunnen voor een periode van 4 weken gehuurd worden. Uitzonderingen zijn vermeld

3.    De kisten worden door de school zelf afgehaald en teruggebracht op afgesproken datum

4.    De kisten worden door de week gehaald en gebracht tussen 8.15 uur ’s morgens en 19.00 uur ‘s avonds

5.    De kisten worden voor de verhuur gecontroleerd door KunstWijs

6.    De kisten worden voordat ze worden teruggebracht gecontroleerd door de school middels de inhoudslijst die in elke kist zit

7.    Verloren delen of beschadigingen worden gemeld bij het terugbrengen

8.    Bij afhalen wordt de huur en de borg contant betaald aan de medewerker van Boogie Woogie € 75,00 huur en € 50,00 borg eventueel € 50,00 extra borg voor een tentoonstellingskist

9.    Het aanvraagformulier wordt bevestigd met een contract

10. Het contract krijgt u toegestuurd. 1 Exemplaar voor uzelf en het andere neemt u mee als u de kist komt afhalen.

11. De medewerker van KunstWijs controleert de kist als hij terug is. Wordt de kist in goede staat afgeleverd dan ontvangt de school de borg na 2 weken retour.

12. De huurder beloofd om het lesmateriaal netjes te gebruiken overeenkomstig het doel

13. De huurder beloofd het lesmateriaal niet te kopiëren anders dan voor het gebruik in de betreffende les nodig is

 

Aanvraagformulier leskisten 2011-2012

 

Formulier retour aan:

KunstWijs

Tav Ine Bolk

Postbus 26

7100 AA Winterswijk

 

Adresgegevens aanvragende school:

School:

Straat:

Postcode en plaats:

Email:

Telefoon:

Contactpersoon:

 

Kistgegevens:

Belangstelling voor leskist ( nummer en naam):

Tentoonstellingskist:

Datum en tijd van ophalen:

Datum en tijd van terugbrengen:

 

Administratieve gegevens:

Huur kist:

Borg kist:

Borg tentoonstellingskist:

Banknummer van de school voor terugstorten borg:

Banknummer t.a.v. van:

 

Binnen enkele dagen na ontvangst nemen we contact met U op om te bevestigen of de kist vrij is.

 
  Home/menu/leerlijnen/deskundigheidsbevordering/procedures/aanbodberkelland/aanbodwinterswijk/inschrijven/contact