Cultureel erfgoed Berkelland

 Berkelland: Rita Rikhof Julianastraat 12/A 7161 CR Neede

 Tel:06-17179376 of 053-4317317

 Mail: ritarikhof@kunstwijs.org

.


U kunt hiernaast in het menu klikken op het product dat uw interesse heeft of het hele aanbod bekijken door naar beneden te scrollen.

 

De code achter het product geeft aan voor welke bouw het geschikt is:

Ob Onderbouw 1/2

Mb Middenbouw 3/4/5

Bb Bovenbouw 6/7/8

A Alle klassen 1 t/m 8

 

Terug naar menu Berkelland

Terug naar algemeen menu Kunst Wijs

 

 

 

 

 

 

 


Menu Cultureel Erfgoed
                                                                                   

Dit is mijn opa! Dit is mijn oma! (code 601-08)   MbBb            

Het verhaal van mijn dorp (code 602-08)   A                            

De steen van Rosetta (code 603-08)   MbBb                             

Berend en de toverkruiden* (code 604-08) MbBb                           

Boerderijen * (code 606-09)    A                                           

Brandweermuseum Boruculo  (code 609-10) MbBb             

De Sfeer van Weleer (code 610-10)   MbBb                                  

De klei en wij .

De Scheper; museumpje maken (kijk onder "Florentien Kloosterman"  

 

 


Inschrijfcode: 601-08

 

 

 

Dit is mijn opa! Dit is mijn oma

 

Martine Luca

Groep:                  Groep 4 t/m 8 (een groep

                                per keer en maximaal 25

                           leerlingen)

 

 

Actief/receptief:     Actief

 

Periode:                Hele jaar door op aanvraag

 

Duur:                    2 lessen van 90 minuten

 

Plaats:                  In de klas maar liever nog in

                           een werk of speelruimte

 

Kosten:                 € 150,-- per project, bij 2

                           projecten op één dag € 125,-

                           - per project exclusief

                           reiskosten

 

Materiaal:              De kinderen brengen zelf

                           foto's mee deze worden

                           gekopieerd op school

 

Materiaalkosten:      Gelieve de bijkomende kosten van materiaal vooraf te overleggen met Martine Luca

 

Bijzonderheden:       Eindpresentatie in de

                            school of op een geschikte

                            locatie

                            buiten de school

 

 

 

 Omschrijving:

In de inleiding wordt het project uitgelegd en is er een korte kunstbeschouwing over de Vlaamse schilder Roger Raveel, die als inspirator dient voor dit kunstproject.

De leerlingen krijgen opdrachten mee hoe ze de foto’s zelf kunnen maken van hun opa of oma (of een oppas of een buur). Ook leren de leerlingen alvast een gekopieerde foto bewerken en erbij tekenen. Ze fotograferen later de personen bij hen thuis tijdens gewone bezigheden, dus niet geposeerd maar heel natuurlijk.

Ze leren op een andere manier kijken om te fotograferen. De leerlingen gaan hiermee aan de slag en kunnen vaak heel persoonlijke en ontroerende foto’s maken.

In de 2 de les zijn bepaalde foto’s uitvergroot gekopieerd op A3 formaat. En op een groter wit tekenpapier geplakt. Dit mogen de leerlingen op hun eigen manier beschilderen.

Door de combinatie van de fotoafdrukken en de Raveelwijze van schilderen, ontstaan er spannende eigenwijze portretten van bekende personen uit hun omgeving.

 

Inschrijfcode: 602-08

 

 

Het verhaal van mijn dorp

 

 

Groep:                     Groep 1 t/m 8

 

Aanbieder:                KunstWijs

 

Actief/receptief:        Actief

 

Periode:                   Alleen op aanvraag

 

Duur:                       Bij elk verhaal zijn 3

                              lessenseries uitgewerkt

                              gedifferentieerd naar

  onder-, midden- en

  bovenbouw

 

Plaats:                     Op school, in de omgeving

                              en op de erfgoedplaats die

                              bij het verhaal hoort

 

Kosten:                    € 75,-- voor scholen in

                              Borculo en Eibergen

  

Bijzonderheden:         Projecten die beschikbaar

                              zijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omschrijving:

 

'Het verhaal van mijn dorp' is een schoolproject voor de groep 1 t/m 8 over de eigen woonomgeving van de leerlingen.

Voor 17 plaatsen in de Achterhoek wordt een unieke variant van ‘Het verhaal van … ‘ ontwikkeld, waarbij steeds een andere persoon de hoofdrol heeft en een ander onderwerp aan bod komt.

 

* Ruurlo: Kasteel Ruurlo-Jonker Joost (de basisscholen beheren het project)

* Borculo: De Lebbenbrugge-Het boerenleven

* Eibergen: De Scheper-De Berkelzomp

 

Bij elk verhaal zijn drie aparte lessenseries uitgewerkt, voor de onder- midden- en bovenbouw.

De onderbouw gaat op school aan de slag met voorwerpen rond het thema en hoofdpersoon. De lessen voor de midden- en bovenbouw bestaan uit een introductie, een museumbezoek of fietstocht en een aantal verwerkingslessen.

Verder zijn er bij deze projecten muzieklessen gemaakt voor vier bouwen (OB1 en OB2, MB en BB) en hoort er bij elk project een schoollied en een rap voor de bovenbouw (uitgezonderd het verhaal van Ruurlo)

Kunstwijs komt op school om het project te introduceren aan het team.

Het project kan naar eigen inzicht afgesloten worden met een presentatie voor de hele school, waaraan alle groepen een bijdrage leveren.
Cultureel erfgoed    

 

Inschrijfcode: 603-08

 

 

De steen van Rosetta

 

 

Groep:                       Groep 5 t/m 8 (maximaal

                                25 leerlingen)

 

Aanbieder:               Aanbieder:                 Patrick Ros

 

Actief/receptief:          Actief

 

Periode:                     Hele jaar door op aanvraag

 

Duur:                         3 lessen van 120 minuten

 

Plaats:                       In de klas

 

Kosten:                      € 295,-- exclusief reiskosten

 

Materiaal:                   Verf, papier en karton

 

                                       dat op school aanwezig

                                is

 

 

 
Omschrijving:


Jarenlang waren de teksten die de oude Egyptenaren in hun hiërogliefen schreven voor niemand meer te lezen. Daarin kwam verandering toen een plaquette werd gevonden met een tekst in hiëroglief, nieuw Egyptisch en Grieks.

Net zoals een tekst in hiëroglief voor een oude Egyptenaar leesbaar was, is voor de kunstenaar zelf zijn werk volledig duidelijk. Maar een toeschouwer heeft altijd een beetje uitleg nodig.

De leerlingen gaan aan de slag met beeldteksten. Ze bedenken in de eerste les een eigen alfabet, voor elke letter een symbool.

Tussen de eerste en de tweede les hebben ze de gelegenheid een kort gedicht te zoeken. De tweede les worden alle bedachte letters uit karton geknipt. Het gedicht wordt in symbolen op een groot vel gezet met verschillende kleuren en technieken. Op deze manier leren de leerlingen creatief te zijn met kostenloze materialen. Het resultaat is een groot vel met symbolen dat, met de sleutel bij de hand, voor iedereen leesbaar is.

De derde les worden de vellen opgehangen en uitgebreid besproken. De grap is dat de vellen zonder de sleutel ook een resultaat zijn dat gezien mag worden. Alle vellen samen zullen een kleurrijke tentoonstelling geven in de school.

 

 


Inschrijfcode: 604-08

 

Berend en de toverkruiden (projectkoffer)

 

Groep:                      Groep 5 en 6

 

Aanbieder:               Aanbieder:                EDU-ARTalage

 

Actief/receptief:        Actief

 

Periode:                   Hele jaar door op aanvraag

 

Duur:                       Huur van de

                              projectkoffer 4 weken

 

Plaats:                     In de klas

 

Kosten:                    € 125,-- (de leskist wordt

                              kosteloos door EDU-

                              ARTalage vervoerd)

 

Materiaal:                 lesbrief, lesplaten,

                              informatiekaarten,

                              kruidenwijzer, geurzakjes

                              en boeken

 

Bijzonderheden:         Beschikbaarheid kan niet

                              gegarandeerd wordenOmschrijving:

 


In de lessen verdiepen de leerlingen zich in het verleden, en met name in het kruidengebruik. Ze schrijven zelf ook middeleeuwse avonturen, waarin kruiden een belangrijke rol spelen.

In een natuurles gaan de leerlingen buiten op zoek naar (on)kruiden. Ze maken op basis van hun zoektocht samen een eigen kruidenboek.

 

Dit multidisciplinair project is ook goed te combineren met een bezoek aan een (middeleeuwse) kruidentuin. (bijvoorbeeld in Eibergen).

 

Inschrijfcode: 606-09

 

 

Boerderijen (projectkoffer)

 

 

Groep:                 Groep

 

Aanbieder:              Aanbieder:            EDU-ART

                                                      (www.decultuurwinkel.nl)

 

Actief/receptief:    Actief

 

Periode:               Hele jaar door op aanvraag

 

Duur:                   Huur van de projectkoffer 4

                          weken

 

Plaats:                 In de klas

 

Kosten:                € 125,-- (de leskist wordt

                          kosteloos door EDU-ARTalage

                          vervoerd)

Materiaal:             Lesbrief, cd's,

                          voorbeeldkoeien, boeken,

                          plaat-/ kopieerplaten,

                          klompen en tapijttegels

 

Bijzonderheden:     Beschikbaarheid kan niet

                          gegarandeerd worden!

 

 

Inschrijfcode: 609-10

 

Brandweermuseum Borculo

 

 

Groep:                  Groep 1 t/m 8

 

Aanbieder:               Aanbieder:            Stichting Brandweermuseum Borculo

 

Actief/receptief:    Actief en reflectief

 

Periode:               Gedurende het hele

                          schooljaar in overleg

 

Duur:                   Rondleiding duurt ongeveer

                          60 minuten

 

Plaats:                 Brandweermuseum, Hofstraat

                          5, 7271 AP Borculo

 

Kosten:                € 2,50 per leerling, bij

                          groepen groter dan 20 geldt

                          10% korting

 

Materiaal:             de rondleiders van het

                          Brandweermuseum hebben

                          een puzzeltocht en

                          kleurplaten beschikbaar

 

Bijzonderheden:     Extra educatief materiaal is

                          voor 10 euro via KunstWijs

                          aan te vragen

 

 


Omschrijving:

 

Het Brandweermuseum in Borculo, dat in 2009 40 jaar bestond, is gesticht en wordt geëxploiteerd door vrijwilligers.

Er zijn 5 rondleiders die groepen basisschoolleerlingen kunnen rondleiden.

 

In het museum wordt een overzicht getoond van veel brandweermaterieel dat in vroegere dagen behoorde tot de uitrusting van menig brandweerkorps.

Het museum herbergt een unieke verzameling, waardoor u een zeer goed beeld krijgt van de brandbestrijding vanaf het allereerste begin (1650)tot aan het eind van de jaren vijftig.

 

Naast brandweerauto’s (manschap en ladderwagens) en vele brandblusapparaten zijn er onder andere leren emmers, stortzakken, emmerspuiten, een pomp gebouwd op een kruiwagen, verschillende handbediende pompen (getrokken door paarden of manschappen) te zien. Verder staat er een zeer fraaie stoomspuit en verschillende pompen, aangedreven door een diesel- of benzinemotor.

 

Inschrijfcode: 610-10

 

 

De Sfeer Van Weleer

 

 

Groep:                 Groep 3 t/m 8

 

Aanbieder:               Aanbieder:           Particulier Museum De Sfeer

                                                      van Weller, Ineke van der

                                                      Werf

 

Actief/receptief:   Actief en reflectief

 

Periode:               Tussen de 1ste dinsdag in mei

                          tot half oktober, op dinsdag,

                          donderdag en vrijdag in

                          overleg

 

Duur:                   2 uur

 

Plaats:                 Hölterweg 19, 7157 AG

                          Rekken

 

Kosten:                Vrije gift

 

Materiaal:             De leerlingen mogen zo nu en

                          dan onder toezicht de

                          tentoongestelde stukken

                          uitproberen

 

Bijzonderheden:     Eten of drinken dat

                                meegenomen wordt kan op

                         de deel of in de tuin

                         genuttigd worden


Omschrijving:

 

Het particulier museum dat Ineke van der Werf in Rekken is ook toegankelijk voor schoolklassen. De groep wordt bij aankomst in tweeën verdeeld waarbij de ene groep direct een rondleiding krijgt in het museum en de andere een educatieve activiteit uitvoert op de deel of bij mooi weer in de tuin. Bij elke groep is een begeleider aanwezig die de leerlingen kent.

Wat is er in het museum te zien:

  1. Boeren keuken met voorwerpen en materialen
  2. Het wasgebeuren met een wringer, mangel, zeepklopper, oude strijkijzers\
  3. Boerendracht zoals een lange onderbroek en een broek zonder kruis’
  4. Kinderhoek met daarin jaren 50 speelgoed met onder anderen een lei, een griffel en nog veel meer

 

De leerlingen krijgen tijdens de rondleiding uitleg over alle voorwerpen en materialen en mogen, onder toezicht, ook af ten toe een voorwerp uitproberen. Ineke, die ervaring heeft in het basisonderwijs, doet dit met veel plezier

 

 
   Home/menu/leerlijnen/deskundigheidsbevordering/procedures/aanbodberkelland/aanbodwinterswijk/inschrijven/contact