Beeldende vakken Berkelland

Berkelland: Rita Rikhof Julianastraat 12/A 7161 CR Neede

Tel:06-17179376 of 053-4317317

Mail: ritarikhof@kunstwijs.org

U kunt hiernaast in het menu klikken op het product dat uw interesse heeft of het hele aanbod bekijken door naar beneden te scrollen.

 

De code achter het product geeft aan voor welke bouw het geschikt is:

Ob Onderbouw 1/2

Mb Middenbouw 3/4/5

Bb Bovenbouw 6/7/8

A Alle klassen 1 t/m 8 

 

Terug naar menu Berkelland

Terug naar algemeen menu

 

 

.

 

Menu Beeldend                                         

Beeldtaal (code 304-08)  MbBb                              

Bouwmeester van je eigen mozaïek (code 305-08 ) MbBb           Zelfportret (code 306-08)  A                                       

Aboriginal painting (code 307-08) A                             

Zien om te kijken (code 308-08) MB                        

Etsen maken in de klas (code (code 310-08)   A          

Praten over kunst met kinderen (code 311-08) MbBb   

Van blok tot beeld (code 312-09)  Bb                          

Koeienkop beestenwerk (code 313-09)  A         

Hoe maakt de schilder zijn schilderij (code 314-09)  A  

Zien, horen en beleven met pastelkrijt (code 317-09)  Mb    

Mijn tuin in Japan (code 318-10)   MbBb                                    

Ruimte-vlieg-beesten (code 319-10)   MbBb                               

Werken met koper (code 320-10)  MbBb                       

Porselein schilderen (code 321-10)    A                    

Beelden van Speksteen (code 322-10) MbBb                               

Decoratief groepsportret schilderen (code 323-10) Bb       

Atelierbezoek (code 324-10)                                             

Aanbod Florentien Kloosterman (code 906-08 t/m 924-10)) A

 

 

 

Inschrijfcode: 304-08

 

Beeldtaal

 

Groep:                       Groep 5 t/m 8 (1 klas)

 

Aanbieder:                 Mirjan Koldeweij

 

Actief/receptief:        Actief en receptief

 

Periode:                                                 Gedurende het hele

                                                              jaar

 

Duur:                         1 ochtenddagdeel van

                                 maximaal 2,5 uur (incl.

                                 pauze)

 

Plaats:                       In de klas of indien

                                 aanwezig  in het

                                 handvaardigheidlokaal

 

Kosten:                      € 125,-- per

                                 ochtenddagdeel,

                                         exclusief reiskosten

Materiaal: 

Materiaal:                                              Dozen, (behang)                                en overige materialen

                                                            aanwezig op school

 

Materiaalkosten:      Kosten:                    € 2,50 per leerling voor

                                                            o.a. bamboe, tape, touw

                                                            enz.

 

Bijzonderheden:     Lesmateriaal wordt verzorgd door de kunstenaar, eventueel in overleg

 

Omschrijving

Omschrijving

 

‘Beeldtaal’ is een project waarin de leerlingen leren zich in te leven in een kunstwerk.

 

Leerlingen leren door naar kunst, ruimtelijke objecten van Mirjan Koldeweij te kijken, meer inzicht te krijgen in hun eigen leefwereld.

 

De leerlingen leren op grond van hun belevingen hun eigen fantasie om te zetten in een zelf of groeps gemaakt ruimtelijk beeld met het basismateriaal bamboe en tape.

 

 

 

Inschrijfcode: 305-08

 

Bouwmeester van je eigen mozaïek

 

Groep:                       Groep 5 t/m 8 (1 klas)

                                              

Aanbieder:                 Mirjan Koldeweij

 

Actief/receptief:        Actief en receptief

 

Periode:                                                 Gedurende het hele jaar

                                                             op aanvraag

 

Duur:                         1 dag of 3 lessen van

                                100 minuten

 

Plaats:                      In de klas of indien

                                aanwezig

                                handvaardigheidlokaal

 

Kosten:                      € 275,-- exclusief

                                 reiskosten

 

Materiaal:              Materiaal :                 Tegels (15x15 cm),

                                                             hardhouten

                                                             multiplexplaatjes (20x20

                                                             cm), pastalijm, voegsel

 

Materiaalkosten:      Kosten:€ 3,-- per leerling

Contactpersoon:  

Bijzonderheden:     Lesmateriaal wordt verzorgd door de kunstenaar, eventueel in overleg

 


Omschrijving

Omschrijving

 

‘Bouwmeester van je eigen mozaïek’  is een project waarin de leerlingen aan de hand van een powerpointpresentatie kennismaken met de bijzondere wereld van de Spaanse architect Antoni Gaudi. Zij leren vanuit hun eigen fantasie op ludieke wijze hun eigen mozaïek te ontwerpen, het werkelijk te maken en uiteindelijk zelf in te voegen. Er wordt gewerkt met tegeltjes en eventueel met eigen meegebrachte materialen zoals schelpen, steentjes en kralen.

 

Leerlingen of een combinatie van leerlingen en leerkrachten kunnen ook werken aan een kunstwerk voor school. Over de eindvorm, de onderdelen, de werkwijze en organisatie kan overlegd wordt met de kunstenares. Duurt de aangepaste workshop daardoor langer dan een dag dan wordt het gezien als een “Op maat” aanvraag.

 

 

Het afgelopen schooljaar2008-2009 zijn op De Schakel in Eibergen, de St Jorisschool in Borculo, op De Berkel in Rekken en SBO Beijeart in Hengelo (Ov) prachtige mozaiek schoolkunstwerken gemaakt onder leiding van Mirjan Koldeweij.

 


Inschrijfcode:
306-08

 

Zelfportret

 

Groep:                      Groep 1 t/m 8

 

Aanbieder:                Lieverkunstkado

 

Uitvoering:                Peter Hoogers

 

Actief/receptief:        Actief

 

Periode:                    Gedurende het hele jaar

                                op aanvraag

 

Duur:                         3 uur

 

Plaats:                       In de klas

 

Kosten:                  Kosten:                      € 150,--  exclusief

                                                              reiskosten.

                                 Meerdere klassen en

                                 projecten, prijs in

                                 overleg

 

Materiaal:               Materiaal:                  Schoolverf of acrylverf,

                                                              A4 tekenpapier,

                                                              potlood, schildersdoekje

                                                              (zie materiaalkosten)

                                                              Een handspiegel kan

                                                              een kind zelf meenemen

                                                              van huis

 

Materiaalkosten:      Kosten:                     ± € 3,-- per kind voor

                                                              schildersdoekje

 

Bijzonderheden:     De workshop kan vakoverstijgend gegeven worden. Bijvoorbeeld in combinatie met geschiedenis, Engels en filosofie

 

 

Omschrijving

Gestart wordt met een korte introductie, met behulp van beeldmateriaal, over het zelfportret in de kunstgeschiedenis.

Vervolgens wordt er ingegaan op de anatomie en verhoudingen van het gezicht. Afhankelijk van de leeftijdsgroep gaan we hier dieper op in.

Dan wordt gestart met een eerste oefening waarbij het kind een medeleerling probeert na te tekenen. Dit gebeurt luchtig en met veel aandacht voor het individuele kind.

Nu kunnen de leerlingen, eventueel met behulp van een spiegel, een poging wagen om zichzelf te tekenen.

Na de pauze gaan we vrij en onbevangen een zelfportret maken. Dit om de spontaniteit te bevorderen. Met het eindresultaat kan er ergens in de school een tentoonstelling gemaakt worden. Wanneer alle klassen meedoen zijn er net zoveel portretten tentoon te stellen als er kinderen op school zitten! Een overweldigend resultaat.

 

 

 

Inschrijfcode: 307-08

 

 

Aboriginal painting

 

 

Groep:                       Groep 1 t/m 8

 

Aanbieder:                Lieverkunstkado

 

Uitvoering:                Peter Hoogers

 

Actief/receptief:        Actief

 

Periode:                    Gedurende het hele jaar

                                op aanvraag

 

Duur:                        3 uur

 

Plaats:                      In de klas, in de hal of

                                        buiten

 

Kosten:                  Kosten:                     € 150,-- exclusief

                                                            reiskosten. Meerdere

                                                            klassen en projecten,

                                                            prijs in overleg

 

Materiaal:               Materiaal:               Schoolverf, schildersdoek

                                                                          60x80 cm, één doek per

                                                            4 kinderen

                                                        

 Materiaalkosten:      ± € 5,-- per doek, één

                               doek per 4 kinderen

 

Contactpersoon:     Bijzonderheden:        De workshop kan vakoverstijgend gegeven worden. Bijvoorbeeld in combinatie met geschiedenis, Engels, filosofie en aardrijkskunde

 

Omschrijving

Gestart wordt met een introductie, met behulp van beeldmateriaal, over een de oorspronkelijke cultuur van de aboriginals. Er wordt uitleg gegeven over symbolen, rituelen en totems. Welke gebruiken hebben wij?

Met behulp van symbolen, onze eigen of geleend van de aboriginals, gaan we aan het werk. In groepjes van vier zitten we rondom een zandkleurig schildersdoek.

Door elkaar verhalen te vertellen over wat ze die dag gedaan, beleefd of gedacht hebben, gaan we spontaan aan de slag.

Het resultaat zal net zo evenwichtig als verrassend zijn. Een sfeervolle momentopname van een groepje leerlingen in een bepaalde tijd op een bepaalde plek. De resultaten kunnen tentoongesteld worden maar natuurlijk ook worden verkocht voor een goed doel.  


 

 

Inschrijfcode: 308-08

  

Zien om te kijken

 

Groep:                      Groep 5 t/m 8

                               (maximaal 25 leerlingen)

 

Aanbieder:                Patrick Ros

 

Actief/receptief:        Actief

 

Periode:                      Hele jaar door op aanvraag

 

Duur:                        Drie lessen van 90

                                minuten (of in overleg)

 

Plaats:                      In het eigen lokaal

                                (tweede les

                                handvaardigheidlokaal)

 

Kosten:                      € 250,-- exclusief

                                 reiskosten

 

Materiaal:                  Kostenloze materialen

 

 


Omschrijving:

 

Een inleiding tot conceptuele kunst

 

Conceptuele kunst is een manier van bedenken en maken van kunst die ontstond in de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw en sindsdien eigenlijk voor elke volgende kunststroming geldt.

Belangrijk kenmerk is de scheiding tussen idee en product. Waar voorheen bijvoorbeeld een kunstenaar verschillende ideeën in dezelfde techniek realiseerde is sindsdien het realiseren van hetzelfde idee in verschillende materialen meer gangbaar. Kenmerkend kan ook zijn het gebruik van kosteloze materialen zodat de nadruk meer bij het idee komt te liggen.

 

In de eerste les produceert elke leerling een boekje met teksten en tekeningen van de dingen die hem opvallen in zijn omgeving. Ook staan in het boekje de dingen die hij heeft opgestoken van de lessen.

In de tweede les maakt de leerling een klein werkje met kosteloze materialen aan de hand van de tekening die een andere leerling (liefst uit een andere groep) uit zijn eigen boekje heeft gemaakt.

De derde les wordt besteed aan het plaatsen en ophangen van de werken en het bespreken ervan in kleine groepjes.

 


Inschrijfcode:
310-08

 

Etsen maken in de klas

 

Groep:                       Groep 1 t/m 8

 

Aanbieder:                Tim Hinterding

 

Actief/receptief:         Actief

 

Periode:                     In overleg

 

Duur:                         2½ tot 3 uur

 

Plaats:                       In de klas of een

                                 andere ruimte

 

Kosten:                      Tarief 1: groepen tot

                                 25 leerlingen € 160,--

                       Tarief 2: groepen van

                       26 - 30 leerlingen

                       € 180,--

                       Reiskosten € 0,25 per

                       km

 

Materiaal:               Tim neemt zelf zijn mobiele werkplaats mee (etspers, druktafel en etsbak) Hij heeft stromend water nodig

 

Materiaalkosten:     Materiaal: € 3,-- per leerling

 

Bijzonderheden:     De leerlingen dienen kleren aan te hebben die vies mogen worden.

NB. De speciale etstechniek die Tim heeft ontwikkeld om veilig in de klas te werken houdt in dat er geëtst wordt met kopersulfaat in plaats van salpeterzuur

 

Omschrijving

Na een uiteenzetting over grafiek volgt een echte demonstratie van het drukken van een ets.

De etsplaat staat in de klas en Tim drukt een ets, zodat de leerlingen zien wat er mogelijk is.

 

Hierna gaan de leerlingen zelf aan de slag. Er kan worden gewerkt met een (nauwkeurig vastgesteld) thema, maar vrij werken is ook goed mogelijk. Als de etsen klaar zijn gaan ze in de etsbak om te etsen. In de tussentijd kan er nog een meegebrachte CD-rom afgespeeld worden over het drukken van een kleurenets.

Vervolgens drukken de leerlingen de prenten in de klas af en volgt er een nabespreking over het gemaakte werk.

 

Etsen is een eeuwenoude techniek, waarbij een zinkplaatje bewerkt wordt met een tekenpen en in een etsbad wordt geëtst.  Deze bijna toverachtige techniek beidt ongekende mogelijkheden en prikkelt de fantasie.

 

Inschrijfcode: 311-08

  

Praten over kunst met kinderen

 

Groep:                      Groep 5 t/m 8

                                (maximaal 25 leerlingen)

 

Aanbieder:                Tim Hinterding

 

Actief/receptief:        Actief en receptief

 

Periode:                    In overleg het hele jaar

 

Duur:                        Maximaal 60 minuten

 

Plaats:                      In de klas

 

Kosten:                  Kosten:                     € 65,-- per les .

                                                             Reiskosten € 0,25 per

                                                             km minimale afname

                                                             van  2 lessen dwz twee

                                                             'aansluitende'

                                                             praatlessen, of een

                                                             'praatles' en

                       een grafiekworkshop.

 

Materiaal:              Materiaal:                  Tim neemt alles mee

 

Materiaalkosten:    Tim overlegd met school over het gebruik van een beamer of het digibord

 

 


Omschrijving

Les 1: Kunst in vogelvlucht

De kinderen maken kennis met diverse kunststromingen zoals ruimtelijk werk, schilderijen, theater- en dansvoorstellingen, grafiek, graffiti en kunstenaarsboeken aan de hand van het bekijken van een CD-rom.

Vervolgens wordt er met de leerlingen van gedachten gewisseld over wat ze gezien hebben, wat er van vonden. Met andere woorden; de leerlingen worden in dialoog gebracht en gestimuleerd ze na te denken over kunst. De leerlingen krijgen dan aan het eind van de 1ste les een gerichte opdracht mee. Deze wordt in de 2de les behandeld.

Les 2: Kunst op bezoek

De les “Praten over kunst met kinderen” kan bijvoorbeeld een week later een vervolg krijgen.

In deze 2de les wordt een specifiek kunstwerk uitgebreid besproken en wordt er ingegaan op de facetten die erbij horen. Aan bod komen ondermeer de inhoudelijke kant, gegevens over de kunstenaar en uitleg over de gebruikte techniek.


 

 

 Inschrijfcode: 312-09

 

Van blok tot beeld

 

Groep:                       Groep 7 en 8 (1 klas)

 

Aanbieder:                 Mirjan Koldeweij

 

Actief/receptief:         Actief en receptief

 

Periode:                     Gedurende het hele jaar op aanvraag

 

Duur:                         1 hele schooldag

 

Plaats:                        Bij voorkeur buiten/

                                  handvaardigheidlokaal

                                  of andere geschikte

                                  ruimte

 

Kosten:                      € 225,--  1 hele dag of  

                                 2 ochtenddagdelen,

                                 exclusief reiskosten

 

Materiaal kosten:       € 2,50 per leerling voor

                                gasbetonblokken

 

Bijzonderheden:  Lesmateriaal wordt verzorgd door de kunstenaar, eventueel in overleg

 


Omschrijving:
          

 

‘Van blok tot beeld’ is een project waarin de leerlingen de grondbeginselen van het beeldhouwen leren.

 

Aan de hand van een powerpointpresentatie wordt kennisgemaakt met de  verschillende unieke beeldhouwwerken van o.a. Rodin, Miro en Giacometti.

 

Het principe van beeldhouwen is het planmatig weghalen van materiaal.

De leerlingen leren hierdoor de omzetting van 2 naar 3 dimensionaal. De zelfgemaakte schets van de leerlingen wordt overgezet op het basismateriaal gasbeton, een zacht materiaal dat gemakkelijk bewerkt kan worden met hamers, raspen, vijlen, beitels en schuurpapier.

 

 

Inschrijfcode: 313-09                                 

 

Koeienkop Beestenwerk

 

Groep:                       Groep 1 t/m 8

 

Aanbieder:                 Olga Lubbers

 

Actief/receptief:         Actief

 

Periode:                     in overleg

 

Duur:                         1 ochtend

 

Plaats:                         In de klas of speciaal

                                 ingerichte ruimte

 

Kosten:                      € 100,-- voor een

                                 ochtend , exclusief

                                 reiskosten

 

Materiaalkosten:       € 4,00 per leerling.

 

Maximaal 30 leerlingen.

Voor elke leerling een koeienkoppen van papier machee die klaar is. Materialen als papier, kettinkje, lak, glitter, goud en zilver spray worden meegenomen.

 

Bijzonderheden: Zeer geschikt als onderdeel van een project over dieren, de natuur of het leven op de boerderij

 


Omschrijving:
          

 

Elke leerling krijgt dezelfde koeienkoppen van papier-maché. Het is een model van 30 bij 40 cm is voorgevormd en het heeft dus al een echt koeienkop model (met kroon).

De functie van een kroon voor een mens wordt met de leerlingen besproken. Het gaat dan over respect, waardering en dat iemand met een kroon een belangrijke functie in de maatschappij heeft.

 

De betekenis van de kroon projecteren we op dieren met een kroon. Wat doen mensen met dieren. Zijn we het daar mee eens? We moeten meer respect voor dieren hebben. Kinderen houden van dieren en hebben nog meer gevoel voor een dier dan de meeste volwassene.

Een maatschappij kritische introductie.

 

Tijdens een workshop beplakken de leerlingen de koeienkop met behangplaksel, papier, plaatjes, oude postzegels en allerhande plaatjes met afbeeldingen.

Als de koeienkoppen af zijn worden ze nagelakt. Eventueel kan er wat glitter op en wordt er een mooi kettinkje van kralen met een belletje om de kroon gehangen.

 

 

Inschrijfcode: 314-09

  

Hoe maakt de schilder zijn schilderij

  

Groep:                       Groep 1 t/m 8

                                (max 25 leerlingen)

 

Aanbieder:                John van der Laan

 

Actief/receptief:        Receptief

 

Periode:                      Het hele jaar door op aanvraag

 

Duur:                         Naar keuze een

                                 ochtenddagdeel of een

                                 hele dag (7 lesuren)

 

Plaats:                       In het een lokaal,

                                 speellokaal en/of buiten

                                (afhankelijk van het

                                 weer) waar de

                                 kunstschilder korte

                                 workshops van 25

                                 minuten kan geven. De

                                 groepen leerlingen dus

                                 steeds op bezoek

 

Kosten:                      Ochtend dagdeel €

                                 150,00- exclusief

                                 reiskosten

                                 Hele dag € 280,00

                                 exclusief reiskosten

 

Materiaalkosten:       Geen

 

Bijzonderheden:  De demonstratie kan vakoverstijgend gegeven worden. Bijvoorbeeld in combinatie met geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en filosofie

 

Omschrijving:          

 

Groepen leerlingen (10 tot maximaal 25 leerlingen) komen in het lokaal en maken een kring om enkele tafels.

In het midden op de tafel, zodat alle leerlingen het kunnen zien, ligt een doek en hierop maakt de kunstschilder een in kleur geschilderde afbeelding. De afbeelding die geschilderd wordt kan gaan over een thema dat binnen een project- of onderwerp valt maar het kan bijvoorbeeld ook een afbeelding worden van een gezamenlijk door de leerlingen gekozen onderwerp.

De schilder werkt snel (maximaal 20 minuten i.v.m. de spanningsboog) en de leerlingen kunnen van de eerste tot de laatste streek zien hoe het schilderij zich ontwikkeld.

 

De groep gaat met het schilderij naar het eigen lokaal terug en ze kunnen als verwerkingsopdracht het schilderij na gaan schilderen of tekenen.

 

Ze maken zo plaats voor de volgende groep. (totale tijd per groep 25 minuten)

De docent/schilder maakt weer een geheel nieuw schilderij maken over een ander onderwerp.

 

 

Inschrijfcode: 317-09                                 

 

Zien, horen en beleven met pastelkrijt

 

Groep:                       Groep 4 t/m 6 (1 klas)

 

Aanbieder:                 Henrike Ruesink

 

Actief/receptief:         Actief

 

Periode:                     Alle dagen van de week

                                 in overleg

 

Duur:                         1 dag met een ochtend

                                 en middagdeel

 

Plaats:                          In de klas of speciaal

                                  ingerichte ruimte

 

Kosten:                      € 175,-- voor een hele

                                 dag, exclusief

                                 reiskosten

 

Materiaalkosten:       Zijn allemaal inbegrepen

 

Bijzonderheden: Bij deze workshop wordt er vanuit gegaan dat er een bruikbare CD speler in de klas aanwezig is

 

Omschrijving:          

 

De leerlingen worden meegenomen in een ervaring waarbij zowel de groepsexpresse als de eigen uitdrukkingsvaardigheid centraal staat.

 

De kunstenares begint met een korte uitleg over pastelkrijt en de mogelijkheden daarvan. Hierna wordt de klas groepen van ongeveer 8 tot 10 leerlingen verdeeld. De tafels worden aan elkaar geschoven en er is 1 vel voor de hele groep. De muziek gaat aan en de leerlingen reageren met krijt op het papier op de muziek. Ruimte nemen en ruimte krijgen, kleuren en vormen maken naar aanleiding van de muziek is de opdracht. Er volgt een korte nabespreking. Hierna gaan de leerlingen op een eigen papier aan de slag met het pastelkrijt. Op een gegeven moment wordt het aanpassingsvermogen getoetst wanneer de “zwarte stoorzender” op het doek gezet word. De leerlingen wordt gevraagd om de stoorzender te verwerken in het beeld.

Laatste onderdeel is een groepsafbeelding waarbij er op de muur een groot vel papier hangt. Van alle leerlingen wordt het silhouet op het doek getekend. Hierna gaan ze zichzelf inkleuren

 

Deze workshop stimuleert leerlingen om zien, horen en beleven te integreren

 

Inschrijfcode: 318-10

 

Mijn tuin in Japan

 

Groep:                       3 t/m 8

 

Aanbieder:                René Völker   

 

Actief/receptief:        Actief

 

Periode:                      hele schooljaar, in overleg

 

Duur:                         1 ochtend of middag

                                 dagdeel

 

Plaats:                       In het eigen lokaal,

                                 handvaardigheidslokaal.

 

Kosten:                      € 150,-  excl.

                                 reiskosten

 

 Materiaalkosten:       Alle bijzondere

                                materialen worden

                                meegenomen .

 

Bijzonderheden: Het thema van “Mijn tuin in Japan” kan worden aangepast aan actueel  lesprogramma dus in plaats van Japan kan het ook gaan over een land als IJsland, Nederland, Oostenrijk of een ander land.         

 

 

Omschrijving:          

 

Het driedimensionaal werkstuk dat “Mijn tuin in Japan” heet is een project met gemengde media

 

Een triplex plankje, A4 formaat is de basis voor de tuin.

Hierop lijmen we de achtergrond van gekleurd papier met behanglijm. Wanneer het over Japan gaat komen er dus onderwerpen die met Japan geassocieerd worden op het kunstwerk zoals bijvoorbeeld een vijver, waterval, Japanse bonsai bomen en sparren. Waterlelies in de vijver.

 

Er worden zeer verschillende materialen en gereedschappen gebruikt. Holografisch papier, kralen, doppen, gekleurd draad, eierdozen, takken, verf. We stansen bloemen, plakken, timmeren, knippen en verven en scheuren.

 

Door er nog een standaard aan te maken kan het in de ruimte blijven staan.

 

Inschrijfcode: 319-10

  

Ruimte-Vliegbeesten

 

Groep:                       3 t/m 8

 

Aanbieder:                René Völker   

 

Actief/receptief:        Actief

 

Periode:                      hele schooljaar, in overleg

 

 Duur:                        1 ochtend of middag .

 

Plaats:                       In het eigen lokaal,

                                 handvaardigheidslokaal.

 

Kosten:                      € 150,-  excl.

                                 reiskosten

 

Materiaalkosten:       Alle bijzondere

                                       materialen worden

                               meegenomen .

 

Bijzonderheden: Het thema kan worden aangepast aan actueel lesprogramma

 

Omschrijving:           

 

Wie heeft ooit gedacht dat je van een kale kleurloze plastic fles(groot of klein) een fantasie en kleurrijk “ruimte-vlieg-beest” kunt maken.

 

De workshopleider neemt een paar voorbeeld “ruimte-vlieg-beesten” mee en laat zien met welk materiaal deze gemaakt zijn. Leerlingen kijken hier naar kijken om ideeën op te doen

 

Er wordt gebruik gemaakt van veel verschillende uitdagende materialen die de fantasie van de leerlingen prikkelen zoals van doppen met knikkers voor de ogen, buisjes, slangetjes, rietjes enz. Verder kunnen leerlingen diverse materialen als gekleurde veren, metalic-papier, verf, elektriciteitsdraad en kralen gebruiken voor het kunstwerk. Ze gaan dus plakken, knippen, draad buigen en vleugels lijmen.

Aan het einde van de les vliegen prachtige creatieve objecten door de lucht. Sommige zijn monsterlijk gevaarlijk andere zijn lieflijk als elfjes!

 

 

Inschrijfcode: 320-10

  

Werken met koper.

 

Groep:                       3, 4 en 5 t/m 8

 

Aanbieder:                 Lara Vos

 

Actief/receptief:        Actief

 

Periode:                      Gedurende het hele jaar in overleg

 

Duur:                         1,5 tot 2 uren voor

                                 groep 3 en 4

                                 2,5 uur voor groep 5

                                 t/m 8

 

Plaats:                       In het eigen lokaal of

                                 handvaardigheidlokaal.

 

Kosten:                      € 80,-- (groep 3 en 4)

                                 € 115,-- (groep 5 t/m

                                 8) exclusief reiskosten

 

Materiaalkosten:        € 1,-- per kind

                                (koperdraad, plaatjes en

                                diverse kralen)

 

Bijzonderheden: Al het gereedschap(tangen en hamers maar ook gehoorsbeschermers en  een brander en het materiaal waar de leerlingen het koper-kunstwerk van maken wordt meegenomen   


Omschrijving:
          

 

Tijdens deze workshop gaan de leerlingen werken met het metaal koper, dik en dun koperdraad (en naar eigen inzicht met grote en kleine kralen)

 

De kunstenares zal eigen objecten en verschillende voorbeelden meenemen en hierover uitleg geven. Aan de hand van deze voorbeelden demonstreert ze de techniek.

 

Daarna gaan de leerlingen zelf ontwerpen maken. Ook hierbij krijgen ze begeleiding.

Door knippen, buigen en hameren maken ze een vorm of sieraad. Het dunne koperdraad wordt gebruikt om de onderdelen aan elkaar te bevestigen of om er kralen aan te rijgen.

De mogelijkheden zijn eindeloos.

 

De kunstenares heeft tijdens het werken met koper een techniek ontwikkeld waardoor het voor alle leerlingen mogelijk is om met het materiaal te werken.

 

Inschrijfcode: 321-10

 

 

Porselein schilderen

 

Groep:                       1 t/m 8 (in groepen van 10 leerlingen)

 

Aanbieder:                Hilda Liem

 

Actief/receptief:        Actief

 

Periode:                      Gedurende het hele jaar

 

Duur:                         In groepen van 10

                                 leerlingen wordt 60 tot

                                75 min gewerkt.

 

Plaats:                      In het eigen lokaal,

                                handvaardigheidslokaal

 

Kosten:                     Per dagdeel € 125,-- en

                                een hele dag € 200,--

                                exclusief reiskosten

 

Materiaalkosten:       € 1,50 per leerlingen

 

Bijzonderheden:       Kosten van het porselein, de speciale verf, de kwasten enz en het bakproces zijn verrekend in de aangegeven prijs. Er dient rekening gehouden te worden met twee keer reiskosten omdat het porselein in een speciale oven gebakken moet worden.

 

Omschrijving:          

 

De leerlingen beschilderen hun eigen bord of beker.

 

Dit kan aan de hand van een thema  of in het kader van Vader- of Moederdag maar ook een bepaalde manier van schilderen (Cobrakunst)als uitgangspunt. Hierover kan vooraf met de workshopaanbieder overlegd worden.

 

De kunstenares zal ook eigen beschilderd porselein meenemen om aan de leerlingen te laten zien. Hierna gaan de leerlingen op papier eerst een eigen ontwerp maken waarna ze het dan op het porselein overbrengen

 

Na het schilderen drogen de porselein werkstukken en worden ze door de kunstenares meegenomen om te worden gebakken in een speciale oven

Na een kleine week worden de werkstukken weer op school bezorgd.

 

Inschrijfcode: 322-10

 

 

Beelden van Speksteen

 

Groep:                       3 t/m 8

 

Aanbieder:                Mirjan Koldeweij

 

Actief/receptief:        Actief en receptief

 

Periode:                      Gedurende het hele jaar op aanvraag

 

Duur:                         2 a 2,5 uur

 

Plaats:                       Eigen klaslokaal

 

Kosten:                      € 125,--  per

                                 ochtenddagdeel (2

                                 klassen op 1 dag  €

                                 225,--  )

                       excl.  reiskosten

                                  

Materiaalkosten:        € 2,50 per leerling

 

Bijzonderheden:        Gebruik van

                                gereedschap is

                                inbegrepen

 

Omschrijving:          

 

Beelden van speksteen is een workshop waarin de leerlingen leren naar kunst te kijken en hun eigen fantasie om te zetten in beelden.

 

Het principe van beeldhouwen is het planmatig weghalen van materiaal. Op deze wijze leren de leerlingen de grondbeginselen van het beeldhouwen.

 

Het basismateriaal is een zachte speksteen uit Brazilië en China. Een zacht materiaal dat gemakkelijk bewerkt kan worden met raspen en schuurpapier.

 

De kunstenares neemt stenen mee en allerlei gereedschappen om uit de steen een beeld tevoorschijn te halen.

 

NB: Het wordt niet stoffig in de klas!

 


Inschrijfcode:
323-10

 

 

Decoratief groepsportret schilderen

 

Groep:                       7 en 8 

 

Aanbieder:                Peter Hoogers           

 

Actief/receptief:        Actief

 

Periode:                      Gedurende het hele jaar op aanvraag

 

Duur:                         3 uur

 

Plaats:                       In de hal, een

                                 speellokaal of, bij mooi

                                 weer, op het

                                 schoolplein

 

Kosten:                           € 120,-- excl materiaal

                                 en reiskosten

                                  

Materiaalkosten:       Schoolverf, kwasten,

                               schildersdoek 1,60 x 3

                               meter (± €40,- )

 

Bijzonderheden:     De workshop is gericht op het groepsproces en maakt duidelijk welke positie het kind in de groep inneemt. Deze workshop kan in groep 8 ook het onderwerp hebben: hoe ziet de klas er op de middelbare school uit?

 

Omschrijving:          

 

Gestart wordt met een korte introductie over groepsportretten in de schilderkunst. Voorbeelden zoals De Nachtwacht van Rembrandt of De Aardappeleters van Van Gogh worden getoond en besproken met de leerlingen.

Hierna wordt het groepsproces gestart en gaan de leerlingen onder leiding van de workshopleider overleggen hoe het groepsportret, dat de klas gaat maken, eruit kan gaan zien. Heeft het bijvoorbeeld een thema zoals feest, eten, verdriet of op reis; iedere situatie is die in het dagelijks leven voorkomt is hierbij mogelijk. De les wordt vervolgd in de ruimte waar het groepsportret gemaakt wordt. Eerst gaan de leerlingen een proefopstelling maken. Het doek wordt nu op de grond neergelegd en alle leerlingen gaan hier 1 voor 1 op het doek liggen. De juiste houdingen worden omgetrokken met houtskool. Vervolgens gaat de hele groep helpen met het inschilderen.

 

Het eindresultaat kan bijvoorbeeld gebruikt worden als decor bij de (eind)musical!

 

 

Atelierbezoek 

    

Inschrijfcode: 324-10

 

Groep:                     5 t/m 8 (maximaal 16

                              leerlingen per groep)

 

Aanbieder:                Diverse kunstenaars in Berkelland

 

Actief/receptief:        Receptief

 

Duur:                       60 tot 90 min

 

Plaats:                     In het atelier van de

                              kunstenaar

 

Kosten:                    € 40 tot € 45 per uur

                                  

Materiaalkosten:        Geen

 

Bijzonderheden: Op elke 8 leerlingen wordt een volwassene als begeleiding gevraagd. De klassendocent is altijd ook bij de groep aanwezig.

 


Omschrijving:
   
       

 

Bij een atelierbezoek krijgen de leerlingen de kunstenaar te zien op zijn/haar eigen werkplek. De leerlingen zien de ruimte, het gereedschap, her ruwe materiaal en vaak zijn er ook kunstwerken te zien of werk dat “in wording” is. Hoe leuk is het voor leerlingen om een dergelijke plek eens te bezoeken.

 

Kunstenaars werken met verschillende materialen om een kunstwerk te maken. De een werkt met hout, de ander schildert of maar kunst uit steen of klei. Elk atelier zal er dus ook anders uitzien. De kunstenaar die met hout bezig is heeft vaak een atelier waar machines staat om het hout te bewerken en er ligt hout dat nog een kunstwerk kan worden. In het atelier van de kunstenaar die schildert zal veel verf te zien zijn en natuurlijk ook de doeken waarop geschilderd wordt en bij de pottenbakker of beeldhouwer de klei of de stenen

 

Tijdens het atelierbezoek zal de kunstenaar uitleg geven over zijn/haar atelier en wat er te zien is en hoe er gewerkt wordt. Ook worden vragen van leerlingen beantwoord.

 

Enkele kunstenaars bieden ook een workshop in het atelier aan. Indien de groep hier gebruik van wil maken is er vooraf overleg geweest over de mogelijkheden, de tijd en de kosten.

 

  Home/menu/leerlijnen/deskundigheidsbevordering/procedures/aanbodberkelland/aanbodwinterswijk/inschrijven/contact